Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τον Κόμβο Καινοτομίας για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, ένα έργο που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), απευθύνει την 1η πρόσκληση υποβολής καινοτόμων προτάσεων σε Νεοφυείς και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση καίριων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στις σχέσεις τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), την κυβερνοασφάλεια και το 5G.

Οι τομείς στους οποίους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, αφορούν:

  1. Πολυγλωσσική πρόσβαση στο gov.gr
  2. Ψηφιακός βοηθός του πολίτη
  3. Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη
  4. Ψηφιακή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία
  5. Αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων έως τις 27/11/2023, στις 15:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://digigov.innohub.gr/proposal-submissions

Ημερίδα ενημέρωσης (Info Day), τεχνικών ερωτήσεων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
Για πληρέστερη ενημέρωση και για να απαντηθούν ερωτήματα των υποψηφίων, θα διοργανωθεί στις 14/11/2023, στις 17:00 διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (Info Day). Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση θα ανακοινωθεί στο website του κόμβου GR digiGOV-innoHUB.

Ο κόμβος GR digiGOV-innoHUB θα παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, τεχνογνωσία και υποδομές για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων λύσεων και θα αξιολογεί σε ενδιάμεσα στάδια την εξέλιξη της ετοιμότητας της λύσης, αλλά και την ψηφιακή ωριμότητα των φορέων που εμπλέκονται, ώστε να διαμορφώνεται πλάνο ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

H 1η πρόσκληση υποβολής καινοτόμων τεχνολογικών προτάσεων για τον Δημόσιο Τομέα εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Κόμβου GR digiGOV-innoHUB για την μετάβαση στην ψηφιακή Διακυβέρνηση, η οποία θα εξασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, με διαφάνεια, καθώς και τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με το Κράτος.

Πληροφορίες για τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB):
Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση υποστηρίζει την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud και High Performance Computing, με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα. Επιπλέον, ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στον Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, για την ταχεία ανάπτυξη αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών λύσεων που θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Digital Europe – Grant Agreement no.101083646- και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Ψηφιακή Καινοτομία στο Δημόσιο
Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση