Ποιοι είναι υπόχρεοι Πόθεν Έσχες

Δημοσιεύθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου, (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) για τους υπόχρεους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα, Διευκρινίζετα επίσης πως υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, είναι οι τελικώς υπογράφοντες ή έχοντες ελεγκτικά καθήκοντα και οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες με το δημόσιο θέσεις στους Ο.Τ.Α.

Δείτε εδώ το σημείωμα με τους υπόχρεους