Η μοναδική έκθεση για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα επιστρέφει!

Με την κυκλική οικονομία, τη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων και το βιώσιμο επιχειρείν στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green έρχεται στη δεύτερη διοργάνωσή της να προαγάγει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα.

Μετά από το επιτυχημένο ντεμπούτο της τον Ιούνιο του 2023, η Forward Green του 2024 (07-09 Μαρτίου), με πυξίδα μια καινούρια, αειφόρο επιχειρηματική αντίληψη απέναντι στο ξεπερασμένο παραδοσιακό μοντέλο «παράγω-καταναλώνω-πετώ», θα αποτελέσει πεδίο δικτύωσης και προβολής για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα απέναντι στις νέες προκλήσεις του κυκλικού αυτού σχεδιασμού.

Επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί και κυβερνητικοί παράγοντες που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης πρώτων υλών, δομικών υλικών, τεχνολογιών, ανακύκλωσης και συσκευασίας θα συναντηθούν στη Forward Green.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ