Απεργία μηχανικών δημοσίου για την υποστελέχωση των ΥΔΟΜ

Σε αποχή βρίσκονται από την τη Δευτέρα 13/11/2023 τα μέλη της Ομοσπονδίας των μηχανικών του Δημοσίου και οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με 24ωρη απεργίαςτην Παρασκευή 17/11/2023.
Από τις κινητοποιήσεις των μηχανικών επηρεάζονται συνολικά 32 δραστηριότητες έργων και μελετών δημοσίου, δήμων και οργανισμών, πολεοδομικών και χωροταξικών υπηρεσιών των Υπηρεσιών Δόμησης και της πλατφόρμας e-adeies.

Συγκεκριμένα οι μηχανικοί απέχουν από:

Τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο ως άνω διάστημα, καθώς και από Επιτροπές διαγωνισμών, δημοσίων έργων και μελετών, καταλληλότητας, κλπ.
Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, μεταγενέστερο έλεγχο, έλεγχο φορολογικών), έλεγχο και επιβολή προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, Επιτροπές και αυτοψίες αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών (από άποψη δομική, στατική και υγρασιών) έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ., θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, αδειοδοτήσεις, καταχωρήσεις και ανανεώσεις ανελκυστήρων στα μητρώα, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας.
Τη Σύνταξη (περιλαμβανομένης της κύρωσης και της εκδίκασης ενστάσεων κατά αυτών όπου προβλέπεται) πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.
Όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Στην ανακοίνωση της η Ομοσπονδία κάνει λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών, ελλείμματα στελέχωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και εντεινόμενη μισθολογική υποτίμηση.

Στα βασικά τους αιτήματα συγκαταλέγονται η στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες σχέσεις εργασίας, η μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και οι πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Οι μηχανικοί του Δημοσίου τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως δώδεκα χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε. «Οι υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απ’ τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού, Μηχανογράφησης, αρχείου, κλπ,) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να έχουν διογκωθεί. Οι αιρετοί ή αποφεύγουν να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν τον έλεγχο των ΥΔΟΜ. Έκτοτε παρά τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές διαιωνίζεται και επιδεινώνεται η δυσλειτουργία τους επί 13 έτη».

«Οι γερασμένες Υποδομές και η ελλειπή τους συντήρηση, η αντισεισμική προστασία, τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, τα χιλιάδες έργα τα οποία τρέχουν πανελλαδικά, αλλά και οι πολλές δεκάδες παραιτήσεων νεοδιορισμένων Μηχανικών, από τους πρόσφατους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, πρέπει να απασχολήσουν όλη την κοινωνία», επισημαίνουν οι μηχανικοί του Δημοσίου.

Κύμα παραιτήσεων

Στο μεταξύ, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, το τελευταίο διάστημα εντείνεται το «τσουνάμι» παραιτήσεων Μηχανικών από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής, μπορεί να συμπεριλήφθηκαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες αρκετοί διπλωματούχοι μηχανικοί, ωστόσο οι εν λόγω διαδικασίες όχι μόνο προχωρούν με σημαντική καθυστέρηση, αλλά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των τελευταίων ετών (ούτε τις επερχόμενες αποχωρήσεις, οι οποίες αυξάνουν διαρκώς).

Όσον αφορά την προκήρυξη 13/2021 για προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, η οποία εξέδωσε οριστικά αποτελέσματα πριν ένα χρόνο (12/2022), καταγράφεται ήδη ένα 37-38% των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων. Ειδικά σε ειδικότητες όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%.

Στο πλήθος των αναπληρώσεων θα πρέπει να προστεθούν και περιπτώσεις μηχανικών που ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός αυτής της περιόδου «μη αντέχοντας τα «παράλληλα καθήκοντα», τις αυθαιρεσίες των αιρετών και φυσικά τις εξευτελιστικές αποδοχές του Δημοσίου».

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «εξευτελιστικές» τις αποδοχές των νεοδιόριστων που είναι της τάξης των 850 ευρώ το μήνα σημειώνοντας πως λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιστημόνων με διάθεση και όρεξη προσφοράς.