Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικότητας για Δήμους και Περιφέρειες

3231 EER label

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις, Περιφέρειες και οι Δήμοι που επιθυμούν να επιδείξουν, να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν τη στρατηγική και την εμπειρία τους στην προώθηση της δημιουργίας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση 2025 του βραβείου της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER) European Entrepreneurial Region (EER), που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) σε συνεργασία με τη DG GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κάτω από το γενικό τίτλο «Καλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», η EER 2025 θα επικεντρώσει τις τοπικές και περιφερειακές δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των τοπικών τους οικονομιών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις στρατηγικές τους έως τις 20 Μαρτίου 2024.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την EER 2025 ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ΜΜΕ στο Μπιλμπάο, της πιο σημαντικής εκδήλωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ .

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Vasco Alves Cordeiro, δήλωσε: «Δήμαρχοι, τοπικοί σύμβουλοι, Περιφερειάρχες, με τις διοικήσεις τους, εργάζονται καθημερινά για να παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες. Αλλά έχουν επίσης τα εργαλεία για να εξασφαλίσουν ότι το άνοιγμα , η διαχείριση και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ευρώπη γίνεται πιο απλή, δίκαιη και διαφανής. Σήμερα, με μεγάλη χαρά ανοίγω την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια του 2025. Με αυτό το βραβείο τιμούμε τις περιφέρειες και τις πόλεις με τις πιο πειστικές προοπτικές επιχειρηματικά οράματα και στρατηγικές».

Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων ανησυχιών για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, η υποστήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα κάτω προς τα πάνω, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μέσω της EER 2025, η ΕτΠ στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση του προσφάτως δημοσιευμένου πακέτου βοήθειας για τις ΜΜΕ και του στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική καινοτομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το σήμα EER είναι μια ευκαιρία να τονιστεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων στην άρση των εμποδίων και των βαρών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, οδηγώντας την οικονομία της ΕΕ προς μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και βοηθώντας έτσι τις ΜΜΕ να γίνουν πιο ανθεκτικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για το EER award 2025 μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER) είναι ένα έργο που προσδιορίζει και επιβραβεύει έως και τρεις περιοχές της ΕΕ κάθε χρόνο που ακολουθούν μια εξαιρετική και καινοτόμο στρατηγική επιχειρηματικής πολιτικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον πλούτο και τις ικανότητές τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο και πολλά υποσχόμενο σχέδιο απονέμεται το σήμα «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιοχή» για το επόμενο έτος.

Το σήμα EER έχει συσταθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ όπως οι SME United , Eurochambres, Social Economy Europe και EURADA.

Οι νικητές των βραβείων EER 2024
ήταν: Famalicao (Πορτογαλία), Friuli Venezia Giulia (Ιταλία) και South Moravia & Brno (Τσεχία), με ειδική μνεία στην περιοχή Malopolska (Πολωνία).

Οι νικητές της έκδοσης του 2025 θα ανακοινωθούν κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούνιο του 2024.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας με τους προηγούμενους νικητές από το 2011, μπορείτε να βρείτε εδώ.