31 εκατομμύρια στους Δήμους από το τέλος διαφήμισης

Υπογράφτηκε από τον Αν Υπουργό Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιο, το ποσό των 31.000.000 ευρώ, για την κατανομή στους Δήμους από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001-Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33-05-0137).

Η κατανομή γίνεται βάσει του μόνιμου πληθυσμού κάθε Δήμου, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που διενεργήθηκε το έτος 2021


Δείτε εδώ πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε δήμος