Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα Ν.Π.Δ.Δ. που καταργούνται

Οδηγίες εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή των εργαζομένων και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του Νομικών Προσώπων που καταργούνται.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο το προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας των καταργούμενων/λυόμενων φορέων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Κατόπιν αυτού και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού τον Ιανουάριο του 2024, κρίνουμε αναγκαίο να παράσχουμε τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες:

Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων/λυόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται, με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής, σε λογαριασμό του δήμου και κλείνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων/λυόμενων φορέων.

Το γραφείο μισθοδοσίας των Ν.Π. υποχρεούται να υποβάλει στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών αρχείο μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2024 των υπαλλήλων που προπληρώνει σε συγκεκριμένη προθεσμία εντός του Δεκεμβρίου 2023.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι ενέργειες προς την ΕΑΠ για την καταβολή της μισθοδοσίας προπληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2024, του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων που από 1-1-2024 καθίσταται πλέον προσωπικό του οικείου δήμου, θα γίνουν από τα ίδια τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, για όσο χρόνο αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται μέχρι σήμερα.

Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων/λυόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται, με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής, σε λογαριασμό του δήμου και κλείνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων/λυόμενων φορέων.

Στις περιπτώσεις όπου τα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλλει στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ αρχεία τα οποία παραμένουν απλήρωτα θα πρέπει να εξασφαλίσουν την συνολική εξόφλησή τους (καθαρών πληρωτέων και κρατήσεων), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν εξουσιοδοτήσει την ΕΑΠ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε όλη την εγκύκλιο