ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ : «Κάνε τη σωστή κίνηση – Κάνε την ανακύκλωση πράξη»

Νέα καμπάνια ενημέρωσης για την Ανακύκλωση Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού , από την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., με κεντρικό μήνυμα «Κάνε τη σωστή κίνηση – Κάνε την ανακύκλωση πράξη», είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε παιδιά, ομάδες επαγγελματιών και το ευρύ κοινό.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, online προώθηση και ενημερωτικές δράσεις με εκπαιδευτικό βίντεο διάρκειας 4 λεπτών για παιδιά.

Στόχος της καμπάνιας ευαισθητοποίησης είναι να εμπλέξει συναισθηματικά, να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει το κοινό, δίνοντας παραδείγματα, πρακτικές πληροφορίες και απλές απαντήσεις σε ερωτήματα όπως

-Τι ανακυκλώνουμε;

-Γιατί ανακυκλώνουμε;

-Πώς ανακυκλώνουμε σωστά;

-Πού μπορούμε να ανακυκλώσουμε;

Παράλληλα, η καμπάνια ενθαρρύνει κάθε μικρή πράξη ανακύκλωσης και ενδυναμώνει τη θετική συμπεριφορά με δημιουργικό όχημα τη «μαγική δύναμη» που κρύβεται μέσα μας και που μπορεί να κάνει την ανακύκλωση-πράξη και τον κόσμο μας καλύτερο.