Χρυσόγελος και “ΠοδηλΑττική” έβαλαν στοίχημα για την Βιώσιμη Κινητικότητα στην Αθήνα

Μεγάλο στοίχημα να κάνουν την Αθήνα πόλη βιώσιμης κινητικότητας που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα στους ποδηλάτες να κινούνται με ασφάλεια, έβαλαν στην συνάντηση που είχαν, ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων κ. Νίκος Χρυσόγελος και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου Αστικής Ποδηλασίας «ΠοδηλΑττική Κοινότητα»
Ο κ. Χρυσόγελος δέχτηκε στο νέο του γραφείο τα μέλη του ΔΣ προκειμένου όπως είπε να ξεκινήσει ένα forum με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς για την σταδιακή δημιουργία ποδηλατοδρόμων, υποδομών και δράσεων ευαισθητοποίησης για την βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. Ο ίδιος άλλωστε μετακινείται με ποδήλατο και από την εποχή που ήταν Ευρωβουλευτής έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα.

Στην συζήτηση κυριάρχησε βέβαια το τολμηρό σενάριο του ΣΒΑΚ της Αθήνας και προκρίθηκε η λύση της σταδιακής αλλά άμεσης έναρξης υλοποίησης του σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως τονίστηκε σημασία έχει να γίνουν παρεμβάσεις στις γειτονιές και το δίκτυο να συνδεθεί με αυτά των όμορων δήμων και τον βόρειο ποδηλατικό άξονα που βρίσκεται στα όρια του Δήμου.

Συζητήθηκε και το θέμα της στάθμευσης (θέσεις πρόσδεσης μεταλλικών στηριγμάτων μορφής Π) στα σημεία ενδιαφέροντος του δήμου και θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης στα δημοτικά και ιδιωτικά parking.

Για τα Κοινόχρηστα ποδήλατα, τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί στους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης και ο δήμος Αθηναίων, ως κεντρικός δήμος με την μεγαλύτερη κίνηση να πιέσει ώστε τα συστήματα με τους άλλους δήμους του λεκανοπεδίου να είναι συμβατά.

Για την Συνδυασμένη Μετακίνηση σημειώθηκε η αναγκαιότητα προσέγγισης των σταθμών σταθερής τροχιάς με κλείδωμα του ποδηλάτου σε ειδικά διαμορφωμένες υποδομές.
Τα μέλη της «ΠοδηλΑττικής» ζήτησαν από τον κ. Χρυσόγελο ο δήμος Αθηναίων να πιέσει τον ΟΣΥ ώστε να επεκταθεί το μέτρο μεταφοράς ποδηλάτων στα μέσα σταθερής τροχιάς με αύξηση του αριθμού ποδηλάτων ανά συρμό και να τοποθετηθούν σχάρες σε επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων πιλοτικά.

Ένα από τα κεντρικά θέματα όπου υπήρξε απόλυτη συμφωνία ήταν ο τομέας της ευαισθητοποίησης και της αγωγής με εκδηλώσεις για παιδιά και ενηλίκους σε σχολεία (εκτός ωραρίου μαθημάτων), θέατρα, κέντρα πολιτισμού, αθλητικούς χώρους και πλατείες με στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ποδηλατικής μετακίνησης. Τονίστηκε ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και να διοργανώνονται σε σταθερή βάση (επαναλαμβανόμενες) και όχι αποσπασματικά ή μια φορά το χρόνο.

Στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης προτάθηκε να διερευνηθεί και η δυνατότητα διαφημιστικής προώθησης της ποδηλατικής μετακίνησης στα μέσα που διαθέτει ο δήμος, όπως το ραδιόφωνο, οι δημοτικοί χώροι προβολής, οι στάσεις, κλπ.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα της αποτροπής της παράνομης στάθμευσης που αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την ασφαλή μετακίνηση με το ποδήλατο.

Στην συνάντηση οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στην επιβολή του μέτρου του ορίου ταχύτητας των 30χλμ/ώρα. Ένα μέτρο που όπως ειπώθηκε έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από καιρό!

Οι ποδηλάτες ζήτησαν και την θέσπιση θέσης υπευθύνου για το ποδήλατο. Σε όλες τις προηγμένες ποδηλατικά χώρες όπως είπαν, έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη η δημιουργία ολιγομελούς οργάνου (τριμελούς) με την συμμετοχή του δήμου, της τεχνικής υπηρεσίας και των ποδηλατών.

Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα να θεσπιστούν κίνητρα ποδηλατικής μετακίνησης. Ο δήμος έχει πολλές δυνατότητες θέσπισης κινήτρων που να προωθούν την ποδηλατική μετακίνηση.

Τέλος και ενόψει του στόχου της Αθήνας που έχει ενταχθεί στις κλιματικά ουδέτερες πόλεις για το 2030, συμφωνήθηκε να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες η Αθήνα μαζί με την ΠοδηλΑττική Κοινότητα και άλλους φορείς να συμμετάσχει σε χρηματοδοτικά προγράμματα προώθησης του ποδηλάτου και της Βιώσιμης Κινητικότητας ιδιαίτερα στο θέμα της δημιουργίας υποδομών.