Νέα παράταση στα μέτρα covid

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ. 2081 με τίτλο «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 06:00.

Σύμμφωνα με το Άρθρο μόνο «Παράταση ισχύος»
Η ισχύς της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 06:00» (Β’ 4698),
η οποία παρατάθηκε με την υπό στοιχεία οικ.Δ1α/44647/25.8.2023 (Β’ 5192) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.216800/8.9.2023 (Β’ 5381) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.49164/22.9.2023 (Β’ 5621) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.52074/6.10.2023 (Β’ 5878) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.54948/20.10.2023 (Β’ 6109) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.58153/3.11.2023 (Β’ 6302) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.61006/17.11.2023 (Β’ 6564) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.64266/1.12.2023 (Β’ 6802) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00,
την υπό στοιχεία Δ1α/ οικ.66851/15.12.2023 (Β’ 7092) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 06:00
και την υπό στοιχεία Δ1α/οικ.69228/29.12.2023 (Β’7463) κοινή υπουργική απόφαση έως και τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 06:00,
παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 06:00.

Δείτε εδώ την απόφαση 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται