Από μία κλωστή τα έργα μισού δις ευρώ νέων μονάδων ανακύκλωσης αποβλήτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/ ΠΗΓΗ ecopress

Εντός του Ιανουαρίου κρίνεται η τύχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί των είκοσι δρομολογημένων έργων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Ανάκτησης Αποβλήτων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους μισό δις ευρώ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα πολύπαθα έργα κρέμονται απο μία κλωστή και απειλείται σε πρώτη φάση να παγώσει η χρηματοδότηση της κατασκευής τους για τουλάχιστον 2 έτη, να τρέχουν υπερβάσεις προϋπολογισμών από τις καθυστερήσεις και εν τέλει να ματαιωθούν. 

Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) παρεμβαίνει με επιστολή της προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες που χειρίζονται τα θέματα, και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μην παγώσει η χρηματοδότηση των έργων, επισημαίνοντας ότι αυτό ισοδυναμεί με ματαίωσης τους, με συνέπειες το κράτος να πληρώσει το λογαριασμό των ανολοκλήρωτων έργων και αντί να αντιμετωπιστεί να γιγαντωθεί ξανά το φαινόμενο των παράνομων χωματερών ταφής των απορριμμάτων.

Διαπραγματεύσεις Αθηνών- Βρυξελλών

Το θέμα αφορά τα έργα των Μονάδων Ανακύκλωσης & Ανάκτησης Αποβλήτων (MAA / RRF Recycling Recovery Facilities), που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2014-2021 αλλά καθυστέρησε η προετοιμασία της δημοπράτησης και στη συνέχεια πέρασε από περιπέτειες ενστάσεων και προσφυγών η ανάθεση και έναρξη κατασκευής τους, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πλέον δρομολογημένα, σε φάσεις υλοποίησης, συμβασιοποίησης, η προκήρυξης διαγωνισμών αλλά ταυτοχρόνως να είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023, εντός των προθεσμιών του προηγούμενου ΕΣΠΑ.

Τα προβλήματα που έρχονται στην επιφάνεια και κρίνουν την τύχη των έργων ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας αφορούν στη διαπραγμάτευση της Αθήνας με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες δεν φαίνεται να διατηρούν και τις καλύτερες εντυπώσεις για την αξιοπιστία της Ελλάδας στα θέματα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία τα δρομολογημένα έργα Μονάδων Ανακύκλωσης & Ανάκτησης Αποβλήτων να γίνουν «έργα γέφυρα» και να συνεχιστεί η χρηματοδότηση τους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως επίσης η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης των έργων για την μετατροπή τους σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους νέους κανόνες των ευρωπαϊκών απαιτήσεων κυκλικής οικονομίας και του επικαιροποιημένου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.

Αντιμέτωποι με τους κανόνες ανακύκλωσης και του νέου ΕΣΠΑ

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τους κανόνες χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ της νέας χρηματοδοτικής περιόδου και μέχρι να προσαρμοστεί ο σχεδιασμός, η διαχείριση των απορριμμάτων και η κατασκευή των έργων σε αυτούς δημιουργούν τα εμπόδια, που απειλούν αρχικά να παγώσουν και στη συνέχεια να ματαιώσουν τα δρομολογημένα έργα.

Η ΕΕΣΔΑ προτείνει να ενεργοποιηθεί εθνική χρηματοδοτική γραμμή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για να μην παγώσουν τα έργα για το διάστημα των δύο ετών, που απαιτείται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί ο σχεδιασμός μετατροπής των δρομολογημένων έργων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης αλλά αυτό να τρέξει παράλληλα με την πρόοδο κατασκευής των έργων.

Επίσης η ΕΕΣΔΑ διατυπώνει προτάσεις ρεαλιστικής χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης των έργων, με αιχμή στις χρεώσεις των απορριμμάτων συσκευασίας που αποτελούν πραγματική πηγή εσόδων και όχι όλων των ροών απορριμμάτων, ώστε αναφορικά με τη διευθέτηση του θέματος των λεγόμενων κρατικών ενισχύσεων, να μην οδηγηθούν τα έργα πάλι σε ναυάγιο και ματαίωση. Αυτή τη φορά, εξαιτίας της αδυναμίας των ΦΟΣΔΑ και των Δήμων να ανταποκριθούν σε εξωπραγματικές απαιτήσεις χρηματοδοτικής συμβολής τους στα δρομολογημένα έργα από χρήματα που ούτως ή άλλως δεν διαθέτουν, ενώ είναι αντιμέτωποι με τους μεγάλους λογαριασμούς της επιβολής του τέλους ταφής.

Η παρέμβαση της ΕΕΔΣΑ για να συνεχιστούν τα έργα ΕΣΠΑ ανακύκλωσης – ανάκτησης

Η επιστολή της ΕΕΔΣΑ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Ηλιόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Μουστάκας με θέμα: «προτάσεις ΕΕΔΣΑ για την επιτάχυνση δρομολογημένων έργων ΕΣΠΑ ανακύκλωσης – ανάκτησης & αποφυγή του κινδύνου ακύρωσης τους» απευθύνεται προς τους: Γιώργο Ζερβό Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Μανώλη Γραφάκο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και τον Δημήτρη Σκάλκο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Κοινοποιείται παράλληλα προς τον Λ. Κυρίζογλου πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους: Ν. Μαμαλούγκα προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, Α. Αρφανάκου προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ κα Ε. Στουραίτη προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) και αναλυτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

-«Αξιότιμοι κ.κ Γενικοί και κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

Η ΕΕΔΣΑ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί τον επιστημονικό φορέα – σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σήμερα, η ΕΕΔΣΑ αριθμοί σχεδόν 4.500 εγγεγραμμένα μέλη και φίλους σε δύο κατηγορίες:

1) νομικά πρόσωπα, όπως Δήμους, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) και Μελετητές, Κατασκευαστές, Προμηθευτές, Λειτουργούς έργων και εξοπλισμού, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και

2) φυσικά πρόσωπα επιστήμονες εξειδικευμένους στο περιβάλλον, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συμβάλλουμε με προτάσεις στην επιτάχυνση δρομολογημένων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Μονάδων Ανακύκλωσης & Ανάκτησης Αποβλήτων (MAA / RRF Recycling Recovery Facilities) στο πλαίσιο των νέων χρηματοδοτικών κανόνων και των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Π.Π 2021-2027.

Η χώρα μας επιδιώκει με τα έργα ΜΑΑ και τα προγράμματα ανακύκλωσης της γεωγραφικής περιοχής εξυπηρέτησής τους, τη μετάβαση από τους ΧΥΤΑ στην ολοκληρωμένη διαχείριση σύμφωνα με τους στόχους των Οδηγιών Αποβλήτων της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σήμερα υπάρχουν 10άδες δρομολογημένα έργα ΜΕΑ με δυνατότητα μετατροπής σε ΜΑΑ (ώριμα μελετητικά, ενταγμένα χρηματοδοτικά, δημοπρατημένα είτε υπό κατασκευή), τα οποία:

Έχουν ωριμάσει/δημοπρατηθεί ως έργα Επεξεργασίας (ΜΕΑ) που δεν ενσωματώνουν τους στόχους του ΕΣΔΑ 2020 και του Ν.4819/2021 (δηλαδή των οδηγιών 2018 της ΕΕ για 65% επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση 10% ταφή το έτος 2035).

Το γεγονός αυτό επιτάσσει την κατασκευή έργων μετατροπής τους από ΜΕΑ σε ΜΑΑ για την επίτευξη των στόχων αυτών στη γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης της κάθε ΜΑΑ και συνεπακόλουθα την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης των έργων μετατροπής.

Απαίτησαν μια τεράστια πολυετή προσπάθεια των Κυρίων των Έργων αυτών (ΦοΔΣΑ) με τον αποτελεσματικό συντονισμό της ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ, με τις υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, ΕΥΚΕ-ΧΕ, Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ), προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι συμβασιοποίησης και ολοκλήρωσης κατασκευής όλων αυτών των έργων ΜΑΑ.

Δεδομένου ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά έως 31/12/2023 (Εντάχθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 που λήγει το 2023 με τον κανόνα ν + 3), απαιτούν χρηματοδοτική γέφυρα στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 10άδων εκ ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΑ

Οι νέοι κανόνες του ΕΣΠΑ 2021-2027 του ΕΠ ΠΕΚΑ και των κρατικών ενισχύσεων για τα έργα ΜΑΑ (ή μετατροπής ΜΕΑ σε ΜΑΑ) απαιτούν μια σειρά νέων επιπλέον χρονοβόρων προϋποθέσεων για να συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση, όπως:

Α) Δύο επιπλέον Μελετών, προς ενσωμάτωση στις μελέτες ΠΕΣΔΑ

-Η εκπόνηση μελέτης Επενδυτικού Σχεδίου για κάθε ΠΕΣΔΑ για κάθε έργο / δράση, όπως αυτό νομοθετήθηκε το 2023 και εξειδικεύτηκε με σχετική εγκύκλιο 7.11.2023 ΔΔΑ/114931/1863 της ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ.

-Η εκπόνηση μελέτης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης για κάθε ΜΑΑ ανά γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης της (RRF service area), με στόχους ανά ρεύμα και ανά εξυπηρετούμενο Δήμο και τεκμηρίωση της επιλογής (option analysis) της επιλεγείσας μεθόδου χωριστής συλλογής, όπως επίσης εξειδικεύεται με σχετική εγκύκλιο 7.11.2023 ΔΔΑ/114931/1863 της ΓΓΣΑΠ του ΥΠΕΝ.

Β) Δύο επιπλέον Μελετών, για μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ

-Η τεχνική μελέτη προσαρμογής κάθε ΜΕΑ για να αποτελέσει έργο ΜΑΑ

-Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση ΑΕΠΟ της ΜΕΑ και την αδειοδότηση ως ΜΑΑ

Γ) Επιπλέον οικονομοτεχνικών μελετών, για τη χρηματοδοτική ένταξη του έργου ΜΑΑ

-Έκθεση και χρηματοοικονομική ανάλυση ΥΓΟΣ / ΓΑΚ (κατά περίπτωση) για ΜΑΑ και νέα έγκριση από την ΕΥΚΕ

-Συμπληρωματικός Φάκελος – Αίτημα Χρηματοδοτικό για τροποποίηση της απόφασης ένταξης δρομολογημένου έργου ΜΕΑ σε ΜΑΑ για την εξασφάλιση της πρόσθετης χρηματοδότησης.

Τα ανωτέρω (Α), (Β), (Γ) απαιτούν 5 επιπλέον μελέτες με χρόνο παράλληλης εκπόνησης τουλ.6 μηνών συνολικά, στον οποίο πρέπει να προσθέσουμε και τις πολύμηνες διαδικασίες έγκρισής τους, διάρκειας 10-15 μηνών συνολικά, αφού:

-ένας ΠΕΣΔΑ με το νέο Επενδυτικό Σχέδιο, απαιτεί μόνο για διαβούλευση ΣΜΠΕ και έγκριση εκ του νόμου τουλάχιστον 4-5 μήνες,

-μια ΜΠΕ για τροποποίηση ΑΕΠΟ απαιτεί μόνο για διαβούλευση ΣΜΠΕ και έκδοση απόφασης εκ του νόμου τουλάχιστον 3-5 μήνες,

-μια έγκριση χρηματοδοτική από Διαχ. Αρχή και ΕΥΚΕ απαιτεί αθροιστικά τουλάχιστον 3-5 μήνες

Με αυτά τα δεδομένα, οι νέες προϋποθέσεις για την ομαλή συνέχιση των δρομολογημένων έργων θα απαιτήσουν συνολικά κατ’ ελάχιστο χρόνο 21 μήνες (6 εκπόνηση) + 15 μήνες εγκρίσεις) = ήτοι σχεδόν 2 έτη!

Είναι ξεκάθαρο ότι τυχόν πάγωμα των χρηματοδοτήσεων των δρομολογημένων έργων για σχεδόν 2 έτη μέχρι να εκπληρωθούν τα ανωτέρω, ισοδυναμεί έως το τέλος του 2025 με τεράστια ετήσια οικονομική ζημιά για το κράτος και τους πολίτες, ως εξής:

-οικονομική ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό (εθνικό και ευρωπαϊκό σκέλος) από αναθεωρήσεις τιμών 2 ετών καθυστερήσεων .

-αδυναμία επίτευξης των στόχων του 2025 (50% ακόμη και με την έκθεση αναθεώρησης που δύναται να στείλουμε και παραπομπή της Ελλάδας από ΕΕ για πρόστιμα νέα, δεκάδων εκ ευρώ/ έτος που ζημιώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

-αδυναμία μείωσης του τέλους ταφής για τους Δήμους και μετακύλιση του υφιστάμενου σήμερα ποσού 80-90 εκ ευρώ/ έτος στους Δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρο που άφορα την κάλυψη από ίδιους ή δανειακούς πόρους των ΦοΔΣΑ της συμμετοχής τους σε κάθε έργο ΜΑΑ.

Το θέμα αφορά στον καθορισμό του τμήματος του έργου ΜΑΑ που εμπίπτει σε καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) και δεν αντιμετωπίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Αυτό το τμήμα του έργου ΜΑΑ που εμπίπτει σε καθεστώς ΓΑΚ, καθορίζει κυρίαρχα την μη επιλεξιμότητα δαπανών του ΠΔΕ (ευρωπαϊκών η εθνικών) και συνεπακόλουθα τη συμμετοχή των ΦοΔΣΑ στο κόστος του.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και ορθό παράλληλα, μόνο το εισερχόμενο ρεύμα των οικιακών Συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί κωδικός ΕΚΑ 15) και όχι των Βιομηχανικών (ΒΕΑΣ), να αντιμετωπιστεί με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ)

Η θεώρηση αυτή είναι δίκαιη, εύλογη και αντικειμενικά ορθή, καθώς μόνο η αγορά της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών είναι υπάρχουσα ως οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστεί ως Κρατική Ενίσχυση με τις διαδικασίες του ΓΑΚ.

Οποιαδήποτε άλλη θεώρηση, πχ αντιμετώπιση με τον ΓΑΚ του συνόλου των ανακυκλώσιμων (συσκευασιών και μη ) – πέραν του ότι είναι αναιτιολόγητη και στρεβλή για την αγορά ανακυκλώσιμων – οδηγεί σε δυσθεώρητα υψηλή συμμετοχή των ΦοΔΣΑ της τάξης του 20% (!) στο κόστος των ΜΑΑ (ήτοι πολλών εκατομμυρίων ευρώ ανά ΜΑΑ) που λόγω αντικειμενικής αδυναμίας των ΦοΔΣΑ να το μετακυλήσουν στις εισφορές των Δήμων (που πλέον είναι σε καθεστώς το 2024 δεκάδων εκ ευρώ κάθε έτος για καταβολή τέλους ταφής) θα οδηγήσει:

-Στην ακύρωση των έργων ΜΑΑ και την επιστροφή δεκάδων εκ ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, πόρων του ΕΣΠΑ που έχουν πληρωθεί ήδη για τα εκτελούμενα έργα ΜΕΑ (καθώς δεν θα γίνουν τελικά οι μετατροπές σε ΜΑΑ που απαιτούνται από νέο ΕΣΠΑ στα έργα γέφυρα)

-Συνέχιση της αυξημένης ταφής με επιβάρυνση του εθνικού ΠΔΕ με νέους ΧΥΤΑ και επεκτάσεις, καθώς και απώλεια από τη δευτερογενή αγορά υλικών και εναλλακτικών καυσίμων που θα παράγονταν στην ΜΑΑ, απώλεια για τον κρατικό Π/Υ προστίμων ΕΕ για αυξημένη ταφή.

-Στον (θεωρητικό) μονόδρομο υλοποίησης νέων ΣΔΙΤ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τους Ιδιώτες Αναδόχους έργων ΣΔΙΤ και την πληρωμή της μέσω του αυξημένου Gate Fee από τους ΦοΔΣΑ που σημαίνει:

Α) Καθυστέρηση 4- 5 ετών για τις νέες διαδικασίες ΣΔΙΤ και πληρωμή από Δήμους πολύ αυξημένου τέλους ταφής έως το 2029, και συνεπακόλουθα για τους πολίτες.

Β) Επιβάρυνση του Κόστους Λειτουργίας ΦοΔΣΑ (λόγω της μικρής- μεσαίας κλίμακας των δρομολογημένων έργων), κατά 30-60% για 25 έτη, και του αντίστοιχου κόστους για τους Δήμους και συνεπακόλουθα για τους πολίτες.

Σημειώνουμε ότι ο θεσμός των ΣΔΙΤ μεγάλης κλίμακας 1 ή περισσότερων έργων μπορεί να αποδώσει θετικά αποτελέσματα με εύλογη αύξηση του Gate Fee (value for money) ενώ στην μικρή – μεσαία κλίμακα η αποτελεσματικότητα μειώνεται δραστικά όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συνοψίζοντας, η διαδικαστική και χρηματοδοτική αντιμετώπιση των δρομολογημένων έργων και των μετατροπών τους από ΜΕΑ σε ΜΑΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τεράστιας καθυστέρησης, ακόμη και ακύρωσης υλοποίησης δεκάδων έργων, εκατοντάδων εκ ευρώ.

Για να αποφευχθούν τα ανωτέρω και σε απόλυτη συμμόρφωση με τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων, των χρηματοδοτικών μέσων (ΕΠ ΠΕΚΑ του ΕΣΠΑ) , των Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ-ΧΕ), των σημαντικών γνωμοδοτήσεων & αδειοδοτήσεων (ΥΠΕΝ-Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων κα ΔΙΠΑ), προτείνουμε:

Τον άμεσο εσωτερικό συντονισμό της ΓΓΣΑΠ και της ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, για την ορθολογική θεώρηση των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά στην εφαρμογή του ΓΑΚ στα έργα ΜΑΑ, μόνο για το ρεύμα των ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (κωδ ΕΚΑ 15-)

Την αποστολή κοινής εγκυκλίου ΓΓΣΑΠ και ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ προς τους ΦοΔΣΑ με τον ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΑΑ, ώστε να εξοικονομηθούν (εκτίμηση τουλάχιστον 6 μήνες) στις εγκριτικές διαδικασίες μέσα από την παράλληλη υλοποίηση μέρους εξ αυτών.

Τη δημιουργία μεταβατικής γραμμής χρηματοδότησης (ΣΑΕ) του Εθνικού ΠΔΕ για τη συνέχιση κατασκευής ενός σημαντικού τμήματος των έργων ΜΕΑ που δεν επηρεάζονται από τη μετατροπή σε ΜΑΑ, μέχρι τη μετέπειτα χρηματοδοτική ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ του συνολικού έργου ΜΑΑ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για εποικοδομητική συμβολή/αναλυτική τεκμηρίωση στα ανωτέρω και ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας, για να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ορθολογικής κατασκευής και λειτουργίας των έργων ΜΑΑ και να αποφευχθεί ο ορατός κίνδυνος πολυετών καθυστερήσεων ή ακυρώσεων δρομολογημένων έργων που θα βλάψει περιβαλλοντικά (συνέχιση αυξημένης ταφής) τη χώρα και οικονομικά (τον κρατικό Προϋπολογισμό και τους ΦοΔΣΑ / Δήμος / Πολίτες που καταβάλλουν τα ανταποδοτικά τέλη).

Με εκτίμηση,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ»