Παρουσίαση του Rural toolkit για την χρηματοδότηση αγροτικών περιοχών

Στις 6 Φεβρουαρίου η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης θα παρουσιάσει το Rural toolkit. Το Rural toolkit είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος διαδικτυακός οδηγός για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης από την Ε.Ε. για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Rural toolkit είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI). Αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Η επίσημη εκδήλωση έναρξης της εργαλειοθήκης Rural, είναι μια ευκαιρία να μάθουν οι αιρετοί περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έναρξης, θα γίνει παρουσίαση και ζωντανή επίδειξη του εργαλείου. Θα είναι μια ευκαιρία για τους αιρετούς να αποκτήσουν μια εικόνα για το πώς τα προγράμματα της ΕΕ μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες τοπικών αρχών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και ατόμων. Θα παρουσιαστούν επίσης βέλτιστες πρακτικές και ευφυείς ιστορίες.