Δωρεάν και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για δημότες και επισκέπτες σε 100 δήμους από την Vodafone Ελλάδας

Πρόκειται για την εγκατάσταση των ευρυζωνικών δικτύων WiFi4GR σε όλους τους δήμους βάσει της σύμβασης που υπέγραψε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εκτελεστική σύμβαση ύψους 3.065.985 ευρώ πλέον ΦΠΑ υπέγραψε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  με την ένωση εταιρειών «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», για την υλοποίηση του έργου «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο» με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 12 μήνες. 

Συγκεκριμένα,  η Ένωση αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία των σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο και την τεχνική  υποστήριξη λειτουργίας τους για τουλάχιστον έξι χρόνια.  Σκοπός του ‘έργου είναι η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 100 Δήμους,  781 περιοχές με 1.747 ασύρματα σημεία πρόσβασης  στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας .  

Στο πλαίσιο του έργου, η Ένωση ως Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές.  Παράλληλα, θα εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό κλπ) και υπηρεσιών, ενώ θα παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου .