Εγκύκλιος για την έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1289 /οικ.1815/26-01-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Υποβολή αιτημάτων.”.

Οι δήμοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (αρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς και τα νομικά πρόσωπα τους όσοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους:
α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και
β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), έχει δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο έχει οριστεί από 29/1/2024 έως και τις 11/2/2024 και το δεύτερο για από 12/2/2024 έως 21/2/2024.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%94846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A5%CE%95%CE%A8?inline=true