Συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων με έντονο άρωμα Αυτοδιοίκησης

Στην Λυόν της Γαλλίας πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες μέχρι την Κυριακή το Συνέδριο των Ευρωπαίων Πράσινων.
Το Συνέδριο θα εκλέξει τους δύο υποψηφίους που θα ηγηθούν τους ψηφοδελτίου της Ευρωομάδας στις Ευρωεκλογές, θα υιοθετήσει το κοινό προεκλογικό πρόγραμμα – μανιφέστο και θα βάλει τις προτεραιότητες της εκστρατείας.

Η εκστρατεία των Ευρωπαίων Πρασίνων επικεντρώνεται σε θέματα Δημοκρατίας, Διαφάνειας και συγκρότησης μετώπου απέναντι στην ακροδεξιά, φέτος γίνεται μια στροφή υπεράσπισισης των αγροτικών πληθυσμών και της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής που έχει να κάνει με το Περιβάλλον και την Διατροφή και όπως πάντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Αυτοδιοίκηση, την Περιβαλλοντική πολιτική των πόλεων και την οργάνωση των τοπικών κοινοτήτων.
Το Περιβάλλον και η δίκαιη πράσινη μετάβαση βέβαια αποτελούν σταθερές αξίες και στίγμα για τους Ευρωπαίους Πράσινους.

Το Συνέδριο των Πρασίνων και οι προτεραιτότητες που θα θέσει έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι διαρθρωμένες διοικητικά σε μια πολύ ισχυρή Αυτοδιοίκηση που φτάνει να διαχειρίζεται μέχρι και το 82% του εθνικού προϋπολογισμού και εκεί είναι που ασκούνται οι εθνικές πολιτικές.

Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει το 65% της Πράσινης Μετάβασης και τον στόχο των μηδενικών ρύπων.

Την Παρασκευή οργανώθηκε ειδικό forum καλών πρακτικών όπου οι Πράσινοι Ευρωπαίοι ηγέτες κυρίως Αυτοδιοικητικοί έκαναν απολογισμό των δράσεων τους. Τα περισσότερα παραδείγματα είχαν αυτοδιοικητική εσάνς κυρίως σε θέματα του τομέα Μεταφορών και της Βιώσιμης Κινητικότητας που συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, Κοινωνικών Πολιτικών συμπερίληψης και καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο με τις Πράσινες θέσεις εργασίας, αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας κλπ.

Η Πράσινη Ευρωομάδα αποτελείται από 72 μέλη και είναι η 4η δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο με ισχυρότατη δύναμη πίεσης. Οι Πράσινοι είναι πολύ συχνά εισηγητές γνωμοδοτήσεων που συγκεντρώνουν ευρύτερες πλειοψηφίες και υιοθετούνται από το Ευρωκοινοβούλιο ειδικά σε θέματα αρμοδιότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι Πράσινοι είναι συνεπείς υποστηρικτές της Επιτροπής της Περιφερειών της Ευρώπης κυρίως σε θέματα ενέργειας, κινητικότητας, ανεργίας, περιφερειακής ανάπτυξης κλπ.
Αλλωστε οι Πράσινοι έχουν πολλά ερείσματα στα κινήματα των πόλεων που στην Ευρώπη πολύ συχνά αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν στην τοπική διακυβέρνηση.
Στις πρόσφατες άλλωστε δημοτικές εκλογές των περισσότερων χωρών της Ευρώπης οι Πράσινοι σημείωσαν πρωτοφανείς επιτυχίες.

Οι Πράσινοι θεωρούνταν πάντα εχθρική δύναμη για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς είναι αντίθετοι στα φυτοφάρμακα και στις διάφορες αντιπεριβαλλοντικές μεθόδους που μειώνουν τα κόστη. Σήμερα όμως γίνεται μια τεράστια αναμόρφωση αυτής της σχέση καθώς και οι δυο πλευρές ανακαλύπτουν κοινές επιδιώξεις. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική με τις διεθνείς συμφωνίες ερημοποιούν την ύπαιθρο, βγάζουν από την παραγωγή τους Ευρωπαίους αγρότες και μειώνουν συνεχώς τα κέρδη τους.
Οι αντιπεριβαλλοντικές μεταλλαγμένες και φτηνές εισαγωγές και η εξάρτηση από τις αμερικάνικες φαρμακοβιομηχανίες μειώνουν συνεχώς το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων Αγροτών.
Οι Πράσινοι δίνουν καθημερινές μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο για την προστασία της βιοποικηλότητας και την ποιότητα της τροφής που φτάνει στις πόλεις και πιέζουν ασφυκτικά να γίνουν επενδύσεις στην βιολογική καλλιέργεια.
Αυτή η πολιτική και οι νέοι οικονομικοί όροι ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιούργησαν όρους συμπόρευσης.
Και αυτή η συμπόρευση έχει έντονη αυτοδοικητική διάσταση αφού επικεντρώνεται στην τοπική οργάνωση της καλλιέργειας και στον σχηματισμό μικρών βιώσιμων αγροτικών μονάδων τοπικής εμβέλειας.

Γενικά το Συνέδριο των Πρασίνων παρακολουθείται με πολύ ενδιαφέρον από ευρύτερους χώρους καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαγάγει καινοτόμες προτάσεις από διάφορες ομάδες πίεσης και όπως έχει δείξει η εμπειρία πολλές από αυτές τις προτεινόμενες καινοτομίες φτάνουν τελικά να υιοθετηθούν από το Ευρωκοινοβούλιο και να γίνουν Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι βασικοί στόχοι και οι πολιτικές της Ε.Ε. για την πράσινη μετάβαση είναι αποτέλεσμα πράσινων πιέσεων και εισηγήσεων.

Δείτε εδώ το Συνέδριο των Πρασίνων με πολλά αυτοδιοικητικά θέματα.

Δείτε εδώ την χθεσινή 1η συνεδρίαση