Χιλιάδες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αντιτίθενται στην νέα γενιά μεταλλαγμένων

Χιλιάδες ΜΚΟ και Επιστημονικοί Φορείς έχουν ξεσηκώσει κίνημα εναντίον της επικείμενης ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου για την άρση των διασφαλίσεων για τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGT).

Όπως ενημερώνει με επιστολή της προς όλους τους ενδιαφερόμενους η ΒΙΟΖΩ, την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) τροποποίησε την πρότασή της και πέτυχε την πλειοψηφία (47 ψήφους έναντι 31) για την αναγνώριση ορισμένων NGT ως ισοδύναμους με τη συμβατική αναπαραγωγή, εξαιρώντας τους από τον κανονισμό Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).

Η ΒΙΟΖΩ επισημαίνει ότι η ψηφοφορία έγινε την ενδέκατη ώρα πριν από την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια, εμποδίζοντας τις εθνικές αρχές να προβούν σε δέουσα επιμέλεια και κατάλληλες αξιολογήσεις. Αυτή η βιασύνη στη λήψη αποφάσεων θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την Ε.Ε. ενδιαφέροντα αλλά και αντηχεί σε όλο το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. θα διαμορφώσει το μέλλον του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων και θα μπορούσε να υπονομεύσει την παραγωγή βιολογικών, μη ΓΤΟ και αναγεννητικών τροφίμων παγκοσμίως, είτε στη Βόρεια Αμερική, την Αφρική, τη Νότια Αμερική, την Ασία ή την Ευρώπη.

Επιπλέον, η απουσία μέτρων συνύπαρξης ή παράλληλης επεξεργασίας για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στο πλαίσιο της πρότασης δεν παρέχει επαρκή προστασία έναντι της μόλυνσης και επιδεινώνει τις αβεβαιότητες σχετικά με την ελευθερία επιλογής.

Η πρωτοβουλία Non-GMO Project, μαζί με εξέχοντα μέλη της προστασίας φυσικών προϊόντων και βιολογικών τροφίμων, ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναβάλει την ψηφοφορία για να επιτρέψει τη διεξοδική συζήτηση και επαρκείς διασφαλίσεις για το μέλλον της ΕΕ. στην γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.

Ζητάει και την συμμετοχή όλων (προφανώς και δημοτικών συμβουλίων) σε μια σημαντική προσπάθεια που βρίσκεται στο σημείο τομής της διατήρησης της διαφάνειας και της επιλογής στις γεωργικές μας πρακτικές. Η συλλογική αντίδραση, υποστηριζόμενη από επιστολή υπογραφής (διαβάστε και υπογράψτε την επιστολή εδώ), θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένους υπουργούς του Κοινοβουλίου τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου.

Η πρωτοβουλία σαφώς αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την ποιότητα και τους όρους καλλιέργειας στον αγροτικό τομέα και για την ποιότητα της τροφής που φτάνει στους αστικούς χώρους.