20 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου ο ΟΗΕ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης που συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή και αποτελεί βασικό στόχο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης το 2023 παρέχει την ευκαιρία να προωθηθεί ο διάλογος με τα κράτη μέλη, τη νεολαία, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση του κοινωνικού συμβολαίου που έχει σπάσει από τις αυξανόμενες ανισότητες, τις συγκρούσεις και τους αποδυναμωμένους θεσμούς που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Παρά τις πολλαπλές κρίσεις, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να οικοδομηθεί ένας συνασπισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη και να απελευθερωθούν μεγαλύτερες επενδύσεις σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή οικονομία και οικονομία φροντίδας και στους νέους.

Η φτώχεια και οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αυξάνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν επιδεινωθεί από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, τις φυσικές καταστροφές λόγω της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ένοπλες συγκρούσεις. Πέρα από τις ανθρώπινες τραγωδίες που συνδέονται με αυτά και τον αντίκτυπό τους στον κόσμο της εργασίας, αυτές οι κρίσεις έχουν επισημάνει τις διασυνδέσεις και τις εξαρτήσεις των οικονομιών και κοινωνιών σε όλο τον κόσμο και έχουν δείξει την κρίσιμη ανάγκη για συντονισμένη δράση για την ανταπόκρισή τους, σε παγκόσμια, περιφερειακή και εθνική επίπεδα.
Αυτό συνέβη στο πλαίσιο σημαντικών αλλαγών όπως, μεταξύ άλλων, οι αυξανόμενες διαταραχές στις οικονομίες που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογία, οι σημαντικοί δημογραφικοί μετασχηματισμοί, οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και οι παρατεταμένες καταστάσεις ευθραυστότητας.

Αυτά όλα συμβαίνουν και σε επίπεδο γειτονιάς.

Η κοινωνική δικαιοσύνη κάνει τις κοινωνίες και τις οικονομίες να λειτουργούν καλύτερα και μειώνει τη φτώχεια, τις ανισότητες και τις κοινωνικές εντάσεις. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη περιεκτικών και βιώσιμων μονοπατιών κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και είναι το κλειδί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030), ειδικά σε μια εποχή που η επίτευξη αυτών των στόχων παραμένει μακρινή.
Είναι πιο σημαντικό από ποτέ το πολυμερές σύστημα να συνενωθεί γύρω από ένα σύνολο κοινών αξιών και στόχων και να εντοπίσει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ανάγκες των λαών. Ως εκ τούτου, η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να γίνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανανεωμένης πολυμέρειας που απαιτείται. Ένας στόχος συσπείρωσης αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για ένα πιο αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που διασφαλίζει τη συνοχή σε μια σειρά τομέων πολιτικής.

Οι δήμοι μπορούν να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης στις 20 Φεβρουαρίου με διάφορους τρόπους που προωθούν την ευαισθητοποίηση και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Ορισμένες ιδέες περιλαμβάνουν:

 1. Διοργάνωση Εκδηλώσεων:
  Διοργανώστε εκδηλώσεις όπως συναυλίες, παραστάσεις, διαλέξεις ή εκθέσεις που επικεντρώνονται σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Προσκαλέστε ομιλητές και καλλιτέχνες που μπορούν να μοιραστούν απόψεις και εμπειρίες.
 2. Κοινοτικές Εργασίες Εθελοντισμού:
  Διοργανώστε εργασίες εθελοντισμού στην τοπική κοινότητα, όπως καθαρισμός πάρκων, συλλογή τροφίμων για φτωχούς, ή βοήθεια σε κέντρα προσφύγων.
 3. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
  Διοργανώστε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια που αναδεικνύουν τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μπορείτε να συνεργαστείτε με σχολεία ή τοπικά κοινοτικά κέντρα.
 4. Ενθάρρυνση του Διαλόγου:
  Διοργανώστε συζητήσεις και συνεστιάσεις μεταξύ των κατοίκων για να ανοίξετε τον διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη.
 5. Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης:
  Διοργανώστε καμπάνιες στα social media, αναρτώντας πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και ιστορίες που αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 6. Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς:
  Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και φορείς που είναι αφιερωμένοι στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης για να δημιουργήσετε έναν ενισχυτικό και πολυσύνθετο εορτασμό.

Η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών μπορεί να βοηθήσει τον δήμο να δημιουργήσει έναν ενδιαφέρον και εκπαιδευτικό εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη και η Κοινωνική Συνοχή συνδέονται στενά και αλληλοεξαρτώνται, καθώς και οι δύο στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισότιμης, δίκαιης και συνεκτικής κοινωνίας. Αν και αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές, ο στόχος τους είναι να εξαλείψουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την ενότητα στην κοινωνία.
Ας δούμε πώς συνδέονται:

 1. Ισότιμη Διανομή Πόρων:
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη: Στοχεύει στη διασφάλιση ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους, ευκαιρίες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως κοινωνικού, οικονομικού ή άλλου καθεστώτος.
 • Κοινωνική Συνοχή:Η ισότιμη κατανομή πόρων ενισχύει την ενότητα της κοινωνίας, μειώνοντας τις ανισότητες και ενισχύοντας την αμοιβαία συνδιαλλαγή και αλληλεγγύη.
 1. Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη:
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη:Καταδικάζει τις αδικίες στο σύστημα δικαιοσύνης και προωθεί την ισότητα ενώπιον του νόμου.
 • Κοινωνική Συνοχή:Η εξασφάλιση πρόσβασης όλων των πολιτών σε δίκαιη δικαιοσύνη συμβάλλει στην αίσθηση εμπιστοσύνης και συνοχής στην κοινωνία.
 1. Ευκαιρίες για Όλους:
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη:Επιδιώκει να δημιουργήσει κοινωνικό πλαίσιο όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ανάπτυξη.
 • Κοινωνική Συνοχή:Η παροχή ίσων ευκαιριών δημιουργεί μια ενωμένη κοινωνία με ενισχυμένο κοινωνικό κεφάλαιο και αμοιβαία υποστήριξη.
 1. Σεβασμός στη Πολυπολιτισμικότητα:
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη:Προωθεί τον σεβασμό προς όλες τις πολιτιστικές, ετνικές και κοινωνικές ομάδες.
 • Κοινωνική Συνοχή:Η αναγνώριση και ο σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα ενισχύουν την αίσθηση κοινής ταυτότητας και συνοχής στην κοινωνία.

Η ενσωμάτωση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην κοινωνική δομή συμβάλλει στην εδραίωση ενός πιο δίκαιου και συνεκτικού κοινωνικού πλαισίου . Και οι δύο αρχές συμβάλλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλοι οι πολίτες αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστοί.

Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν τη δικαιοσύνη, την ισότητα ευκαιριών, και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προάγει την αίσθηση κοινής κατανόησης, στήριξης και αλληλεγγύης.

Η επιτυχημένη σύνδεση μεταξύ Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Συνοχής επιφέρει μια ισχυρή και σταθερή κοινωνία, όπου οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης στην επίτευξη μιας καλύτερης ζωής για όλους.