Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 29/1 – 4/2/24

Την εβδομάδα που μας πέρασε ψηφίστηκε ο Νόμος 5056/2024 για την επιστολική ψήφο με πολλές διατάξεις και για τους Δήμους.

Βγήκε επίσης και η εγκύκλιος 98 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωνσταντίνος Χατζηδάκης έθεσε, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αφορά την παραχώρηση παραλιών και βγήκε και αναστολή στους διαγωνισμούς.

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024 και την δημοσίευση εγχειριδίου στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022.

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νομού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

Βγήκε και Εγκύκλιος για την έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2024

Σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων.

H Διεύθυνση διαχείρισης, ανάπτυξης & υποστήριξης εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΥΔΗΣ) ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι υλοποιήθηκαν προσθήκες και αλλαγές σε καταχωριστέα στοιχεία (μεταδεδομένα) στις φόρμες του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Βγήκε και Εγκύκλιος για τις Διεθνείς Συνεργασίες των ΟΤΑ

Βγήκε η 2η τακτική επιχορήγηση 2024 για τους Δήμους.

Την Πέμπτη διοργανώνεται συγκέντρωση των εργαζομένων στις Περιφέρειες

Είχαμε και παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων.

Στις 18 και 19 Μαρτίου χιλιάδες Ευρωπαίοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειάρχες, υπουργοί και κορυφαίοι και διεθνείς decisionmakers θα συγκεντρωθούν στην Mons, στην περιφέρεια της Βαλλονίας του Βελγίου, για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις για το μέλλον της Ευρώπης και πέρα από αυτήν.
Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.5079/2023 για την παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων.

Θυμίζουμε ότι καθημερινά στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μπορείτε να παρακολουθείτε καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις των δήμων. 

Οπως και όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν κάθε δύο ημέρες το συνοπτικό News Letter με τις κυριότερες ειδήσεις για την Αυτοδιοίκησης μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ