«Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Ευάγγελος Φραγκάκης ανακοινώνει την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Το Δίκτυο, το οποίο ιδρύθηκε το 2022, αποτελείται από αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη και έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του.
Ο κ. Φραγκάκης, ο οποίος εξελέγη μέλος του Δικτύου, δήλωσε σχετικά:
«Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό το σημαντικό Δίκτυο και να συνεργάζομαι με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καίριο ρόλο να διαδραματίσει στην οικοδόμηση μίας καλύτερης Ευρώπης για τους πολίτες μας,
Είμαι βέβαιος ότι η συμμετοχή μου στο Δίκτυο θα αποδειχθεί ωφέλιμη όχι μόνο για την Χάλκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα».

Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης.
Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν και να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα οποία αφορούν τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της προαγωγής του διαλόγου για αυτά τα θέματα, καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η απώτερη επιδίωξη είναι η στήριξη της δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Είναι εύκολο. Απλά συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, μεταφορτώστε τη δήλωση με τις υπογραφές του διορισμένου αιρετού εκπροσώπου και του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και υποβάλετέ την.
Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο δίκτυο, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας ή και στα τοπικά ΜΜΕ, για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ.
Η προώθηση του διαλόγου σε ενωσιακό και τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της ώθησης που έδωσαν η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU
Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών.


Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής