Εκπαίδευση στελεχών του «Βοήθεια στο Σπίτι» τηλε-ιατρικής «Smart Health» στην Αλεξανδρούπολη

Στο πλαίσιο εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος τηλε-ιατρικής «Smart Health– Βοήθεια στο σπίτι» που πραγματοποιείται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το DT&S της CISCO και τον Δήμο Στροβόλου, στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας έλαβαν τη σχετική εκπαίδευση από τους υπεύθυνους της εταιρίας.

Τα στελέχη παρακολούθησαν και εκπαιδεύτηκαν στις οδηγίες χρήσης και σωστής λειτουργίας του kit, το οποίο περιλαμβάνει έξυπνο πιεσόμετρο, patient monitor ECG για διεξαγωγή καρδιογραφημάτων, οξύμετρο, σπειρόμετρο, στηθοσκόπιο, ενδοσκόπιο (ρινοσκόπιο, ωτοσκόπιο, δερματοσκόπιο) και ειδικό λογισμικό, με το οποίο συνδέονται όλα τα όργανα. Ο έξυπνος εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να παρακολουθεί εξ αποστάσεως την υγεία των εξυπηρετούμενων σε πραγματικό χρόνο, δίπλα στους οποίους βρίσκονται τα στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εκτός από τα στελέχη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στην ενημέρωση παραβρέθηκαν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Ηλίας Δαστερίδης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, Τριάδα Τσακιρούδη.

Σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος «Smart Health– Βοήθεια στο σπίτι» είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Βοήθεια στο σπίτι» με την ένταξη υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η τηλε-ιατρική, ενώ το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για ψηφιακή μετάβαση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, με σκοπό την υποστήριξη των πιο ευάλωτων δημοτών.