Συγκρότηση Επιτροπής για την αλλαγή του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2670/οικ.1503 απόφαση με θέμα:
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Έργο της Επιτροπής αποτελεί:

  1. Η προεισήγηση, η προετοιμασία και η πρόταση τροποποίησης των νομοθετικών διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  2. Η συλλογή νομοθεσίας και αιτημάτων επί θεμάτων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  3. Η εκτέλεση κάθε έργου που ανατίθεται στα μέλη της παρούσας από την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ με τα μέλη της Επιτροπής