Ανασκόπηση των κυριότερων ειδήσεων για την Αυτοδιοίκηση της εβδομάδας 5-11 Φεβρουαρίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτικών οργάνων.

Και το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις υποχρεώσςι που εγείρει ο εκτελεστικός κανονισμός ΕΕ 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα e-forms.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε και άλλη Εγκύκλιο για την Καταγραφή Σφυγμού Ομάδας στην Αξιολόγηση.

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε στην Βουλή συζήτηση για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τις παρεμβάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνηση κ. Δ. Παπαστεργίου
Και με την Β’ Ανάγνωση εδώ.

Ανακοινώθηκε ότι στις 28-30 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων διοργανώνεται το περιφερειακό συνέδριο της κοινότητας του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS στη Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, που συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία των καινοτόμων πόλεων και νησιών του δικτύου.

Δημοσιεύθηκε και απόφαση για το σχεδιασμό και τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.

Βγήκε και πρόσκληση συμμετοχής στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.

Την εβδομάδα που μας πέρασε το myota.gr δημοσίευσε άρθρο για τον πολύ σημαντικό ρόλο του CRM ως απόλυτου εργαλείου του Δημάρχου αλλα και τις εξελίξεις με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βγήκε και νέα έκδοση ενημερωτικού δελτίου με για τις χρηματοδοτήσεις του Green Deal Going Local.

Συγκροτήθηκε και Επιτροπή για την αλλαγή του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Η E.E.T.A.A. Α.Ε. αναδεικνύεται ως απόλυτο εργαλείο για τους Δήμους και το myota παρουσίασε ρεπορταζ.

Τέλος με Σύμφωνο Συνεργασίας διευρύνεται η πρωτοβουλία: «Forum Κυκλικών Πόλεων», η οποία αφορά στη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων, ώστε να διατηρούνται στην οικονομία για να επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένως.