Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην ΠΕΔ Αττικής

Ψήφισαν 309.
Το ψηφοδέλτιο Ενωμένης Αυτοδιοίκησης Αττικής έλαβε 176 ψήφους και λαμβάνει 16 έδρες στο ΔΣ
Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα 77 και λαμβάνει 5 έδρες στο ΔΣ
Η Αυτοδιοικητική Συσπείρωση 21 και λαμβάνει 3 έδρες στο ΔΣ
Η Λαϊκή Συσπείρωση 29 και λαμβάνει 1 έδρα στο ΔΣ
Ο Κ. Σακούτης 5
Και ο κ. Παπαδάκης 1

Για την Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ εκλέγουν
Η Ενωμένη Αυτοδιοίκησης Αττικής 37
Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα 16
Η Αυτοδιοικητική Συσπείρωση 6
Η Λαϊκή Συσπείρωση 5
Και ο Κ. Σακούτης 1