Η Σημασία της Πιστοποίησης με ISO στους ΟΤΑ της Ελλάδας: Ένα Βήμα προς την Εκσυγχρονισμό και τη Βιωσιμότητα

‘Aρθρο της κ. ‘Αννης Μαρμαροτούρη, Marketing Manager, AXIA CERT

Στο περίπλοκο μωσαϊκό της σύγχρονης διακυβέρνησης, ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι πιο κομβικός από ποτέ. 

Oι Τοπικοί Φορείς αποτελούν την πρώτη γραμμή αλληλεπίδρασης μεταξύ της Κυβέρνησης και των πολιτών, επηρεάζοντας άμεσα τον βιοπορισμό και την ευημερία της κάθε κοινότητας. 

Στον πυρήνα της διαχείρισης κοινοτικών πόρων και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, οι ΟΤΑ αναζητούν συνεχώς τρόπους βελτίωσης και προόδου. 

Καθώς ο κόσμος εξελίσσεται, η ανάγκη για τυποποίηση, ιδίως μέσω της πιστοποίησης ISO, γίνεται όλο και πιο εμφανής, όχι ως απλή τυπική συμμόρφωση, αλλά ως καταλύτης για τον εκσυγχρονισμό και ως φάρος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η πιστοποίηση με ISO αναγνωρίζεται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών, διαφανών και ποιοτικών διοικητικών διαδικασιών. 

Η ενσωμάτωση διεθνών προτύπων ενισχύει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των δημοτικών δράσεων. Επίσης καθιστά τους ΟΤΑ, ως φορείς προόδου και καινοτομίας, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πιστοποίηση ISO: Μια ολιστική προσέγγιση στη περιφερειακή και δημοτική διαχείριση

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standard Organization – ISO) , παρέχει ένα σύνολο προτύπων που χρησιμεύουν ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. 

Για τους ΟΤΑ, η πιστοποίηση ISO δεν είναι απλώς ένα παράσημο τιμής, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση για μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση της διακυβέρνησης. 

Με την υιοθέτηση των προτύπων ISO, οι ΟΤΑ μπορούν να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες τους, να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών και να προωθήσουν ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης.

Η πιστοποίηση ISO στους ΟΤΑ δεν αφορά μόνο την τεχνική συμμόρφωση, αλλά επικεντρώνεται και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών. 

Μέσω της συστηματικής εφαρμογής των προτύπων ISO, οι ΟΤΑ μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι αποτελεσματικές, προσβάσιμες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Οφέλη της Πιστοποίησης με ISO για ένα Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 • Βελτιωμένη Ποιότητα Υπηρεσιών: Προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες.
 • Αυξημένη Εμπιστοσύνη: Η πιστοποίηση δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους πολίτες.
 • Ενδιαφέρον και φροντίδα για την Υγεία & Ασφάλεια των  εργαζόμενων 
 • Ενίσχυση της Διαφάνειας και Ακεραιότητας: Αποτελεσματικότερη διαχείριση και λογοδοσία.
 • Βελτίωση στον τρόπο αντίδρασης σε έκτακτες ανάγκες: Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και επαναφοράς στην κανονικότητα 
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Οργανισμού
 • Ανάδειξη των τεχνολογικών καινοτομιών στον δρόμο προς τις Έξυπνες Πόλεις
 • Συμμόρφωση με Νομοθεσία: Εθνική και Κοινοτική

Μετασχηματισμός των ΟΤΑ με τα κατάλληλα  πρότυπα ISO

Παρακάτω αναφέρουμε λίγα λόγια για τα πλέον κατάλληλα, λειτουργικά και ουσιαστικά Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO που ένας ΟΤΑ θα πρέπει να εφαρμόσει και στην συνέχεια να επιδιώξει την απόκτηση ενός Πιστοποιητικού ISO.

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Ιδανικό για την βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η ποιότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια απτή εμπειρία για τους πολίτες που αλληλοεπιδρούν με τις δημοτικές υπηρεσίες. Το ISO 9001 είναι καθοριστικό για τους ΟΤΑ που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πολιτών. Επιβάλλει ένα πλαίσιο για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των δημοτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και στις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις. Με την υιοθέτηση του ISO 9001, οι ΟΤΑ δεσμεύονται σε έναν κύκλο σταθερής βελτίωσης της ποιότητας, ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό.

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Χρήσιμο για τους ΟΤΑ που επιθυμούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον προαιρετική. Είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση και την ευημερία των κοινοτήτων. Το ISO 14001 εξοπλίζει τους δήμους με ένα συστηματικό πλαίσιο για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών τους ευθυνών. Η εφαρμογή του αποδεικνύει την αφοσίωση ενός ΟΤΑ στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ενίσχυση της οικολογικής βιωσιμότητάς του και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.

ISO 27001: Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών – Κρίσιμο για την προστασία δεδομένων και πληροφοριών.

Στην ψηφιακή εποχή μας, η προστασία των δεδομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των δήμων τους. Το ISO 27001 είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών και τη διασφάλιση ισχυρής διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών. Το πρότυπο αυτό βοηθά τους δήμους να αποτρέψουν παραβιάσεις δεδομένων και απειλές στον κυβερνοχώρο, διαφυλάσσοντας έτσι την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των πολιτών.

ISO 45001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία – Σημαντικό για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Η ασφάλεια και η υγεία των δημοτικών υπαλλήλων μεταφράζεται άμεσα στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Το ISO 45001 βοηθά τους δήμους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και στόχους για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Έτσι, όχι μόνο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος περιστατικών και ασθενειών στον χώρο εργασίας, αλλά προωθείται και ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο περιβάλλον, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πολίτες.

ISO 37001: Διαχείριση κατά της Δωροδοκίας – Κρίσιμο για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση δωροδοκίας.

Το πρότυπο ISO 37001 αποτελεί μια σημαντική προσθήκη, καθώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις σχετικά με τη δωροδοκία και την ακεραιότητα στη διοίκηση. Η εφαρμογή του στους ΟΤΑ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στην ενίσχυση της διαφάνειας των δημοτικών υπηρεσιών.

ISO 37101: Σύστημα Διαχείρισης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Κοινωνιών. – Αναδεικνύει την πορεία προς την ανάπτυξη έξυπνων, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων.

Το πρότυπο ISO 37101:2016 θεσπίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις κοινότητες περιλαμβάνουν:

 • τη διαχείριση της αειφόρας και την προώθηση των έξυπνων εφαρμογών  και της ανθεκτικότητας στις κοινότητες
 • τη βελτίωση της συμβολής των κοινοτήτων στα αποτελέσματα της βιώσιμης ανάπτυξης,
 • την αξιολόγηση των επιδόσεων των κοινοτήτων όσον αφορά την πρόοδο προς τα αποτελέσματα της βιώσιμης ανάπτυξης και το επίπεδο έξυπνης πόλης και ανθεκτικότητας που έχουν επιτύχει,

Το ISO 37101:2016 έχει ως στόχο να βοηθήσει τις κοινότητες να γίνουν πιο ανθεκτικές, έξυπνες και βιώσιμες, μέσω της εφαρμογής στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, σχεδίων και υπηρεσιών, και να καταδείξουν και να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματά τους.

Διαδικασία Πιστοποίησης: 

Για να πιστοποιηθεί ένας ΟΤΑ, πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα:

 • Ανάλυση και Εκτίμηση των Αναγκών: Κατανόηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων του Δήμου.
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή: Ενσωμάτωση των προτύπων στις υφιστάμενες διαδικασίες.
 • Εσωτερικός Έλεγχος: Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.
 • Διορθωτικές Δράσεις: Βελτιώσεις εκεί που απαιτούνται.
 • Πιστοποίηση από Εξωτερικό Φορέα: Επιλογή ενός αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης, όπως η AXIA CERT.

Συμπέρασμα: Η πορεία προς τα εμπρός για τους ΟΤΑ

Η σημασία της πιστοποίησης ISO για τους δήμους υπερβαίνει την απλή κανονιστική συμμόρφωση. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Πρόκειται για την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας αριστείας, υπευθυνότητας και συνεχούς βελτίωσης. Καθώς οι ΟΤΑ παγκοσμίως υιοθετούν αυτά τα πρότυπα, ανοίγουν το δρόμο για ένα μέλλον, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα είναι μόνο αποτελεσματικές και αξιόπιστες αλλά και βιώσιμες και ανθεκτικές. Το ταξίδι προς την πιστοποίηση ISO είναι ένα ταξίδι προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες. Ένα ταξίδι που υπόσχεται ένα φωτεινότερο, πιο βιώσιμο μέλλον για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Λίγα λόγια για την AXIA CERT

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, με έδρα την Κύπρο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2019, παρέχοντας Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης σε σειρά δημοφιλών Προτύπων ISO, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 2.000 Συστήματα Διαχείρισης σε οργανισμούς, στους τομείς της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Η AXIA CERT παρέχει άμεσα και αποτελεσματικά, διαπιστευμένα Πιστοποιητικά δίνοντας προστιθέμενη ΑΞΙΑ και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των Οργανισμών και επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Η AXIA CERT δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των Η.Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2102581458 και στο email: [email protected]