Προκαλείται η διαφάνεια στον ΕΔΣΝΑ

Με την επιστολή του – αίτηση χορήγησης στοιχείων προς τον ΕΔΣΝΑ ο γνωστός μηχανικός μελετητής στην διαχείριση απορριμμάτων κ. Δημήτρης Δαμάσκος αποκαλύπτει σοβαρότητα θέματα δημοσιότητας και διαφάνειας που ταλαιπωρούν τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο και έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κόστος και στις επιδόσεις καθαριότητας των δήμων.
Η επιστολή απευθύνεται στον πρόεδρο κ. Σιάτρα και ζητάει να χορηγηθούν (Α) τα στοιχείων με τις επιδόσεις των δήμων στην διαχείριση των απορριμμάτων τους για τα έτη 2021, 2022,
(Β) Τους κωδικούς εισόδου όλων των δήμων στο HELP DESK του ΕΔΣΝΑ.

Η έκβαση της υπόθεσης είναι μείζονος σημασίας καθώς ο κ. Δαμάσκος μιλάει για μια ζοφερή πραγματικότητα της δυσλειτουργίας, της αδιαφάνειας, της παντελούς έλλειψης λογοδοσίας και κατά συνέπεια της ανυπαρξίας μηχανισμών διόρθωσης.

Η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ είναι υποχρεωμένη να παρέχει τα στοιχεία που ζητάει ο κ. Δαμάσκος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελλάδας που καθιερώνει το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλουν αιτήσεις στις δημόσιες αρχές και να λαμβάνουν απαντήσεις και τους Νόμους 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), 3861/2010 (Διαύγεια), 4305/2014 (Ανοικτή Διακυβέρνηση, Ανοιχτά Δεδομένα, 4622/2019 (Επιτελικό Κράτος) και 3979/2011 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση).

Εκτός από τους εθνικούς νόμους, η Ελλάδα είναι επίσης υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς που προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, όπως η οδηγία 2013/37/ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και όπως η Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον.

Η πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια έγγραφα περιλαμβάνει και τις μελέτες καθώς και τα επεξεργασμένα δεδομένα που κατέχουν οι δημόσιες αρχές.

Οι κωδικοί βέβαια δεν είναι επιβεβλημένο να δοθούν, το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι.

Να θυμίσουμε ότι το myota.gr έχει ζητήσει πολλές φορές στοιχεία από τον ΕΔΣΝΑ και ουδέποτε δόθηκαν.

Διαβάστε και την επιχειρηματολογία του κ. Δαμάσμου

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Η ζοφερή πραγματικότητα της δυσλειτουργίας, της αδιαφάνειας, της παντελούς έλλειψης λογοδοσίας και κατά συνέπεια της ανυπαρξίας μηχανισμών διόρθωσης , περιγράφεται επαρκώς από τα εξής τρία δεδομένα (1/, 2/ και 3/) που αφορούν την απουσία ενημέρωσης προς την κοινωνία, έστω με τα βασικά και μόνο δεδομένα, για την περιγραφή της κατάστασης στην διαχείρισης των απορριμμάτων από τον ΕΣΔΝΑ και τους δήμους της Π.Α..
Σημείωση.
Έχετε δημοσιευμένα δεδομένα (με μια οριακά παραδεκτή διαφάνεια και σαφήνεια) μέχρι και για το 2020, όπου μπορεί κάθε ένας να αντιληφθεί ότι η κατάσταση είναι στάσιμη και σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα μείωσης των σύμμεικτων, για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020.
Δηλαδή μια ολόκληρη δεκαετία χαμένη ( μετά από 3-4(?) ΠΕΣΔΑ και πάνω από 120 ΤΣΔΑ – όλα αόριστα και αναποτελεσματικά και με κόστος ‘’μελετών’’ , μόνο για την Π.Α., πάνω από 1ΔΙΣ….).
Σας συνιστώ λοιπόν εδώ να μελετήσετε την παρέμβασή μου στην διαβούλευση του τελευταίου ΠΕΣΔΑ (ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (1)).
Δεδομένο 1/
Στον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ και στο πεδίο ‘’ενημέρωση -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ‘’(αναλυτικές κινήσεις μέρους των ρευμάτων των απορριμμάτων κάθε δήμου κλπ…) είναι ενημερωμένο μέχρι και για το έτος 2018 ( και βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του 2024 !).
(https://www.edsna.gr/statistika/)
Δεδομένο 2/
Στις 28/04/2022 ήταν η τελευταία απόφαση (βλ. συνημμένο (2)) του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ για την εκκαθάριση των εισφορών των δήμων για το έτος 2020.
Η απόφαση αυτή (όπως και οι προηγούμενες) περιέχει και πίνακα (βλ. πίνακα 1.2.) που περιγράφει (έστω με ελλείψεις, ασάφειες και έλλειψη επεξεργασίας) τις επιδόσεις των δήμων της Π.Α. για το έτος 2020.
Ας σημειωθεί εδώ ότι η απόφαση αυτή ήταν ήδη πολύ καθυστερημένη καθώς θα ήταν οριακό αποδεκτό να είχε εκδοθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2021 και όχι στις 28/04/2022.
Ας σημειωθεί επίσης εδώ ότι θα μπορούσατε, τουλάχιστον, να είχατε ενημερώσει το πεδίο ‘’ενημέρωση-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ’’ του ‘’σάιτ’’ σας (που είναι ‘’σταματημένα’’ στο 2018) με τα στοιχεία για το 2019 και του 2020.

Από τότε δεν έχετε εκδώσει καμία άλλη τέτοια (εκκαθαριστική) απόφαση που σημαίνει ότι, εκτός άλλων σημαντικών που αφορούν τα οικονομικά, υπάρχει παντελής απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης (δηλ. αναλυτικά, δηλ. με αριθμούς) για τις επιδόσεις των δήμων σας για τα έτη 2021,2022 και 2023.

Δεδομένο 3/
Στο διαδικτυακό HELP DESK του ΕΔΣΝΑ φημολογείται ότι περιέχονται αναλυτικά και σύγχρονα στοιχεία (τύπου πίνακα 1.2. της συνημμένης απόφασης) στα οποία όμως έχει δικαίωμα πρόσβασης, με ατομικό κωδικό, ένας υπεύθυνος ορισμένος από κάθε δήμο.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, με τον ατομικό αυτό του κωδικό ο κάθε κάτοχος έχει πρόσβαση μόνο για τα δεδομένα του δήμου του .
Εύχομαι να είναι προφανές ότι αυτή η ‘’μυστικότητα’’ είναι αντίρροπη για την επίτευξη των στόχων (που παραμένουν σταθερά μακρινοί ( βλ. συνημμένο (1)).
Αυτή η μυστικότητα είναι σε πλήρη αντίθεση, όχι μόνο με την κοινή λογική, αλλά ευτυχώς και με τις εμφατικές επισημάνσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για διαφάνεια και αξιόπιστα ενημερωμένα στοιχεία.
( βλ. ν. 4819/2021 – οδ. 851,852/2018)

Σας ζητώ λοιπόν να ανταποκριθείτε το ταχύτερο στα αιτήματά μου
(Α) και (Β).
Παράλληλα σας ζητώ να τοποθετηθείτε, αν μπορείτε και αν θέλετε, και επί των ανωτέρω απλών και συγκεκριμένων επισημάνσεων (βλ. δεδομένα 1/2/και3/).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Με την εκτίμηση και τις ευχές μου να επιτύχετε στο έργο που αναλάβατε.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20/05/2024

Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ
B.Sc(hons)mech.eng., M.Sc.envir.eng. (ΑΜ ΤΕΕ 43235)
6877 464619
2294 303857

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ αριθμό πρωτοκόλλου

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2024/05/ΠΕΣΔΑ-ΣΜΠΕ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-Δ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ-1.odt

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Χαρδαλιάς κατά την εκλογή της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια.
https://www.myota.gr/2024/05/14/ορίστηκε-η-νέα-εκτελεστική-επιτροπή-τ/