Online Info Day «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης με Ανοιχτό Κώδικα»

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διοργανώνουν τη Δευτέρα 27/5 στις 15:00 διαδικτυακό Info Day στο οποίο θα παρουσιαστούν λύσεις ανοιχτού κώδικα που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΔΥΤΕ με στόχο την ενεργό συνεισφορά ερευνητών και προγραμματιστών στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των λύσεων.

Η δυνατότητα του ανοιχτού κώδικα να παρέχει καινοτόμες λύσεις για τη Δημόσια διοίκηση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής με την ανάπτυξη εργαλείων που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις της χώρας. Καθώς οι Δημόσιοι φορείς σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να υιοθετούν λύσεις ανοικτού κώδικα, είναι προφανές ότι το τοπίο της υιοθέτησης της τεχνολογίας στον Δημόσιο τομέα υφίσταται μια μετασχηματιστική στροφή προς τον ανοικτό χαρακτήρα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα.

Η ΕΔΥΤΕ τα τελευταία χρόνια έχει κεντρικο ρόλο  στην αναδιαμόρφωση της ψηφιακής υποδομής της  Ελληνικής Δημόσιας διοίκησης και μέσω λύσεων ανοιχτού κώδικα έχει δημιουργήσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσφορά ψηφιακών και διαλειτουργικών εργαλείων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του  διαδικτυακού  Info Day είναι να παρουσιαστούν μερικές από τις λύσεις ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσονται από την ΕΔΥΤΕ και οι τρόποι που μπορεί να συνεισφέρουν ερευνητές και νέοι προγραμματιστές στην βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των λύσεων.

Ατζέντα

  • Εισαγωγή  στο Info Day Αλέξανδρος Μελίδης – Γενικός Διευθυντής ΕΕΛΛΑΚ 
  • ΑppStack: Μια Προηγμένη Υποδομή για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Υπηρεσιών του Δημοσίου – Δημήτρης Μητρόπουλος – Επικεφαλής Διεύθυνσης Προηγμένων Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών ΕΔΥΤΕ και Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ  

Η προηγμένη υποδομή AppStack επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών με γρήγορους ρυθμούς προσφέροντας ένα πλαίσιο που διευκολύνει την συνεργασία  διαφορετικών ομάδων (λειτουργίας, ανάπτυξης, ασφάλειας κ.α.). Επιπλέον, αξιοποιεί διαφορετικές ανοιχτές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που φιλοξενεί. Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα περιγράψουμε την αρχιτεκτονική της υποδομής και τα χαρακτηριστικά της. Τέλος θα παραθέσουμε τις σημαντικότερες εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει για το χρονικό διάστημα που τη διαχειριζόμαστε. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποδομή μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό USENIX ;login: τον περασμένο Μάρτιο: https://www.usenix.org/publications/loginonline/appstack-agile-platform-running-digital-public-services

  • Σύντομο Q&A
  • Aναπτύσσοντας Πρότυπα Δηλώσεων gov.gr –  Γιώργος Κορφιάτης

Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΔΥΤΕ

Το σύστημα δηλώσεων του gov.gr υποστηρίζει την έκδοση περισσότερων από 200 διαφορετικών δηλώσεων, αιτήσεων και πιστοποιητικών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε μία γλώσσα περιγραφής για την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής και του UX των διαφορετικών προτύπων δηλώσεων. Στην παρουσίασή μας θα συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά της γλώσσας περιγραφής καθώς και για τις προκλήσεις που θέτει η προοπτική λειτουργίας σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.

  • Σύντομο Q&A
  • Αναπτύσσοντας το νέο ΚΕΠ BackOffice με Ανοιχτές Τεχνολογίες  – Δημήτριος Μιχαήλ. Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτήτων, ΕΔΥΤΕ

Το νέο σύστημα ΚΕΠ BackOffice αξιοποιεί το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, το οποίο βασίζεται στην ανοιχτή πλατφόρμα MediaWiki για την καταγραφή των διαδικασιών του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητες εκτέλεσης διαδικασιών μέσω της μηχανής BPMN Camunda ανοιχτού κώδικα και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα όπως οι θυρίδες gov.gr και το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ). Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτού του κρίσιμου συστήματος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανοιχτές τεχνολογίες, καθώς και στον τρόπο εκτέλεσης του σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με την χρήση Κυβερνήτη (Kubernetes).

  • Σύντομο Q&A
  • Συμπεράσματα και επόμενα βήματα (ΕΕΛΛΑΚ και ΕΔΥΤΕ)

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εγγραφείτε εδώ