Ανασκόπηση των κυριότερων αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 20-26 Μαΐου

Σε λίγο ξεκινάει το Online Info Day «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης με Ανοιχτό Κώδικα»

και την Τρίτη 28 Μαΐου ξεκινά το 2nd CIVINET Forum

Και την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε ΦΕΚ για τον καθορισμό πρότυπου Ετήσιας Έκθεσης Διαχείριση κινδύνων

Την εβδομάδα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε και oλοκληρώθηκε και το συνέδριο της ΕΝΠΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη με παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λ. Κυρίζογλου ζήτησε την σύσταση κοινής επιτροπής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ για την μεταρρύθμιση.

Βγήκε και εγκύκλιος με τίτλο «Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024» με οδηγίες και για τους Δήμους

Όπως βγήκαν και οι εγκύκλιοι: για τα Σχέδια Ανάπτυξης στις αξιολογήσεις
και για την μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών

Δημοσιεύθηκε απόφαση με τίτλο “Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206).

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2024, (από τις 10.30 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.) η ΠΟΕ ΟΤΑ διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή.

Την εβδομάδα που μας πέρασε αναρτήθηκε σε ΦΕΚ τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.”

Ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς – Νέες λειτουργικότητες»

Εγκύκλιο με θέμα: “Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) “εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια Κατασκευών – Πρόληψη κινδύνων – Ευθύνες Μηχανικού και παραγόντων σε Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα».

Δόθηκε και παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων.

Τροποποιήθηκαν οι κανόνες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Και τέλος σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρήση της υποδομής της ΔΙΑΣ ΑΕ, διενεργείται υποχρεωτικά από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς λογαριασμούς που τηρούν στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα ή προς λογαριασμούς τρίτων.

Θυμίζουμε ότι καθημερινά στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μπορείτε να παρακολουθείτε καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις των δήμων. 

Οπως και όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν κάθε δύο ημέρες το συνοπτικό News Letter με τις κυριότερες ειδήσεις για την Αυτοδιοίκηση μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ