Διαδικτυακή Ημερίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το κλίμα

Διαδικτυακή Ημερίδα, με Θέμα: «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. Η περίπτωση των Ο.Τ.Α.: Επιπτώσεις-Αντιμετώπιση-Μέτρα και Μέσα Προστασίας», θα πραγματοποιήσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2024, από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι στα Γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Αθήνα). Η επίκαιρη αυτή Διαδικτυακή Ημερίδα απηχεί στο πνεύμα της φετινής «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) το αφιέρωσε «στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια».
Σκοπός της Διαδικτυακής Ημερίδας είναι, η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων των Δήμων, μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων και δεδομένων που αφορούν σε επαγγελματικούς κινδύνους οι οποίοι επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή (θερμική καταπόνηση, υπεριώδης ακτινοβολία, ατμοσφαιρική ρύπανση, ακραία καιρικά φαινόμενα, έντομα-φορείς διαβιβαστές μεταδιδόμενων ασθενειών).
Η επίκαιρη αυτή ενημερωτική Διαδικτυακή Ημερίδα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα στο εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετεί σε δημοτικούς τομείς ζωτικής σημασίας (καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, κοιμητήρια κ.α. υπαίθριες εργασίες), αλλά και στους εμπλεκόμενους με την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στους Δήμους (Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, Ιατροί Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας, υπηρεσιακά στελέχη, κ.α.).
Στην Διαδικτυακή Ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν ως εισηγητές και ομιλητές πανεπιστημιακοί, επιστημονικά στελέχη κρατικών και Δημοσίων υπηρεσιών, καθώς επίσης και ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Το Πρόγραμμα της Διαδικτυακής Ημερίδας έχει ως ακολούθως:
• Χαιρετισμός Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Νίκου Τράκα.

• «Εισαγωγή και συντονισμός».

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας, ΜPH, c.PhD. Συντονιστής της Γραμματείας Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

• «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία» (και) με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία».

ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Καθηγητής Επαγγελματικής-Περιβαλλοντικής Υγείας. Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Ειδικός Ιατρός Εργασίας. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.), Διευθυντής Εργαστηρίων Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ. Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας.

• «Κλιματική κρίση, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες».

ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια και Πρόεδρος Επιτροπής «Vision Zero». Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ, Γραμματέας Υ.Α.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε.

• «Θερμική καταπόνηση και υπεριώδης ακτινοβολία ως επαγγελματικοί κίνδυνοι. Το πλαίσιο προστασίας».

ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Δρ. Ακτινοφυσικός, Υπουργείο Εργασίας-Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας.

• «Δείκτες θερμικής καταπόνησης. Στρατηγικές μετριασμού. Διεθνής εμπειρία».

ΦΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής, FameLab, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• «Η αξιολόγηση των κλιματικών δεδομένων στην προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων».
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Διευθυντής Μεθόδων Πρόγνωσης, Έρευνας και Μετεωρολογικών Μοντέλων. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

• «Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων των Δήμων.»

ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, MSc, MPH, PhD. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.).

• «Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.), στην αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων των Δήμων.»

ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Ασφαλείας σε Δήμους.
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός. Τεχνικός Ασφαλείας, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΞ.Υ.Π.Π.

• «Θερμική καταπόνηση και ο ρόλος των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας. Έλεγχοι-Πρόληψη-Μείωση επιπτώσεων στο εργασιακό περιβάλλον των Ο.Τ.Α.»

ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας. Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

• «Οι μεταδοτικές ασθένειες από έντομα διαβιβαστές (κουνούπια) ως κίνδυνος Δημόσιας Υγείας και επαγγελματικός κίνδυνος. Στρατηγικές Διαχείρισης και Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β´ Βαθμού).»

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας. Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

• «Σχολιασμός και τελικά συμπεράσματα.»

Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για θέματα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας: Θανασιάς Ευθύμιος, Μακρυνός Γιώργος, Ντουνιάς Γιώργος.
Η Διαδικτυακή Ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο YOUTUBE (poeota.gr):
https://www.youtube.com/channel/UCcjF8XQWPkXFtXJD5gwKT_w/

Σχετικός σύνδεσμος θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.poeota.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Κατά την διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, που θα αποσταλούν στο e-mail: [email protected] και που θα απαντηθούν από τους συμμετέχοντες στη Διαδικτυακή Ημερίδα.
ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ!