Ξεκίνησε το Open Gov Week 2024

Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μια σειρά από κρίσεις, το Open Government Partnership (OGP) καλεί κυβερνήσεις και δήμους να γίνουν μέλη εκατοντάδων μεταρρυθμιστών σε όλο τον κόσμο – στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών – που εργάζονται για να κάνουν τις κοινότητές τους πιο δυνατές, πιο ανοιχτές, συμμετοχικές, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνες.

Είναι μια πρόκληση για την κοινότητα της ανοιχτής διακυβέρνησης να ξεσηκωθεί, να αυξήσει τη φιλοδοξία των πρωτοβουλιών της ανοιχτότητας και να ανταποκριθεί συλλογικά στις προκλήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το OGP ξεκίνησε το Open Gov Challenge. Για μια εβδομάδα τον Μάιο, προσκαλεί σε συμμετοχή για να επιταχύνουμε τις λύσεις στα πιο πιεστικά προβλήματα σε 10 τομείς πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της Open Gov Week!

Η Πρόκληση Ανοιχτής Διακυβέρνησης είναι ένα κάλεσμα για δράση για όλα τα μέλη της OGP να αυξήσουν τη φιλοδοξία τους σε δέκα τομείς ανοιχτής διακυβέρνησης για να βοηθήσουν στην ενίσχυση των δημοκρατιών μας.

Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, όλα τα μέλη της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να επιδιώξουν να αυξήσουν τη φιλοδοξία για μεταρρυθμίσεις σε 10 τομείς πολιτικής και να επιδείξουν σχετική πρόοδο σε όσους περισσότερους από τους τομείς της Πρόκλησης μέσω των σχεδίων δράσης OGP ή πέραν αυτών. Εξερευνήστε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσετε την πρόκληση εδώ.

Οι διοργανωτές επισημαίνουνε ότι πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε τη διαφορά, γιατί μόνο όταν οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι και η κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται, βλέπουμε πιο φιλόδοξες και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις που μεταμορφώνουν τις κοινότητές μας.

Οι πιο φιλόδοξοι μεταρρυθμιστές μπορεί να αναγνωρίζονται τακτικά σε διεθνή φόρουμ, να εμφανίζονται σε εμπνευσμένες ιστορίες και μπορούν να μοιραστούν την πρόοδό τους με όλη την κοινότητα του OGP.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή του OGP καλεί την κοινότητα της ανοιχτής κυβέρνησης να διοχετεύσει τις ιδέες και την ενέργειά της σε μόνιμη αλλαγή πολιτικής για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων σε τομείς πολιτικής, όπως:

Πρόσβαση στις πληροφορίες
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Πολιτικός Χώρος
Κλίμα και Περιβάλλον
Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Δημοσιονομικό άνοιγμα
Φύλο και Ένταξη
Δικαιοσύνη
Ελευθερία των ΜΜΕ
Συμμετοχή του κοινού

Γίνετε μέλος εκατοντάδων μεταρρυθμιστών σε όλο τον κόσμο – στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών – που εργάζονται για να κάνουν τις κοινότητές τους πιο δυνατές, πιο ανοιχτές, συμμετοχικές, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνες.

Πώς να Συμμετάσχετε

Οποιοσδήποτε φορέας του δημόσιου τομέα σε όλους τους κλάδους και τα επίπεδα διακυβέρνησης ενός μέλους OGP μπορεί να συμμετάσχει στην Πρόκληση. Τα μέλη ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς πρόκλησης. Οι δεσμεύσεις πρόκλησης θα πρέπει να είναι οι πιο φιλόδοξες, εμβληματικές ενέργειες των μελών. Όπου περισσότερα από ένα δημόσια ιδρύματα σε ένα μέλος του OGP επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή πρόκλησης, η Μονάδα Υποστήριξης OGP θα έχει ως στόχο να διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των παραγόντων.

Η κοινωνία των πολιτών και άλλοι εταίροι ενθαρρύνονται έντονα να συνδημιουργήσουν και να υποστηρίξουν μια Πρόκληση, αλλά η Πρόκληση πρέπει να ανήκει και να υλοποιείται από ένα ίδρυμα του δημόσιου τομέα. Κατά τη στιγμή των βραβείων, οι εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσαν να προτείνουν κυβερνήσεις, εφόσον η μεταρρύθμιση εγκριθεί και εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.

Για να συμμετάσχουν, τα μέλη του OGP μπορούν να:

Συνδημιουργήσουν σχετικές δεσμεύσεις στα σχέδια δράσης OGP
Υποβάλουν μια αυτόνομη δράση/δέσμευση, ανεξάρτητα από το σχέδιο δράσης OGP
Υποβάλουν συμμετοχή σε βραβεία OGP
Αυτές δεν είναι αποκλειστικές επιλογές. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα από τα παραπάνω ταυτόχρονα.
Το OGP θα επιτρέψει επίσης στα μέλη και τα μη μέλη να μοιράζονται ιστορίες για έμπνευση σχετικά με τη δουλειά τους σε τομείς πρόκλησης. Ομοίως, η κοινωνία των πολιτών και οι εταίροι μπορούν να μοιραστούν ιστορίες κυβερνητικών ενεργειών. Αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσης της Πρόκλησης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αφηγήσεις μας και στις προσπάθειες επικοινωνίας και έμπνευσης για την προώθηση της Πρόκλησης.

Επιλεξιμότητα

Δράσεις ή δεσμεύσεις που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

Θεματική συνάφεια: Η δράση πρέπει να στοχεύει στην προώθηση των στόχων μιας περιοχής πρόκλησης. Τα μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν φιλόδοξες δεσμεύσεις που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι για πρακτικές, πολιτικές ή θεσμούς που διέπουν έναν τομέα πολιτικής, δημόσιο τομέα ή τη σχέση μεταξύ πολιτών και κράτους. και/ή δημιουργούν δεσμευτικές και/ή θεσμοθετημένες αλλαγές σε όλη την κυβέρνηση. Οι φιλόδοξες δεσμεύσεις μπορεί επίσης να είναι δράσεις εντός των τομέων πρόκλησης που κανείς άλλος ή πολύ λίγοι στη Σύμπραξη δεν αντιμετωπίζουν.
Προσανατολισμένη στο μέλλον: Η δράση πρέπει να είναι συνεχής ή προγραμματισμένη, με μελλοντικά ορόσημα. Για να είναι προσανατολισμένες στο μέλλον, οι υποβληθείσες δεσμεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν επαληθεύσιμες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί κατά τη στιγμή της υποβολής.
Συνάφεια ανοιχτής κυβέρνησης: Η δράση πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον μία αξία της ανοικτής κυβέρνησης – τη διαφάνεια, τη δημόσια λογοδοσία ή τη συμμετοχή των πολιτών (βλ. ορισμούς παρακάτω).
Υπό την ηγεσία της κυβέρνησης: Η δράση πρέπει να διευθύνεται από ίδρυμα του δημόσιου τομέα από οποιοδήποτε κλάδο ή επίπεδο κυβέρνησης μέλους OGP. Η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και την αξιολόγηση δράσεων ενθαρρύνεται έντονα.
Οι υποβολές πρόκλησης πρέπει να σχετίζονται με τουλάχιστον μία από τις παρακάτω αξίες ανοιχτής κυβέρνησης:

Διαφάνεια: Οι κρατικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων) είναι ανοιχτές, περιεκτικές, έγκαιρες, ελεύθερα διαθέσιμες στο κοινό και πληρούν βασικά πρότυπα ανοιχτών δεδομένων (π.χ. ακατέργαστα δεδομένα, αναγνωσιμότητα από μηχανή) όπου το επιτρέπουν οι μορφές.
Συμμετοχή των πολιτών: Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τους πολίτες για να συμμετάσχουν σε δημόσιο διάλογο, να παράσχουν στοιχεία και να συνεισφέρουν που οδηγούν σε πιο ανταποκρινόμενη, καινοτόμο και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Δημόσια Λογοδοσία: Οι ισχύοντες κανόνες, κανονισμοί και μηχανισμοί καλούν τους κυβερνητικούς παράγοντες να αιτιολογήσουν στο κοινό τις ενέργειές τους, να ενεργήσουν σύμφωνα με τις επικρίσεις ή τις απαιτήσεις τους και να αποδεχτούν την ευθύνη για μη εκτέλεση σε σχέση με νόμους ή δεσμεύσεις.

Οι κανόνες του παιχνιδιού

Οι κανόνες θα εξαρτηθούν από τον μηχανισμό μέσω του οποίου τα μέλη υποβάλλουν μια Πρόκληση.

Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τα υφιστάμενα Πρότυπα Συνδημιουργίας και Συμμετοχής, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Θα υπόκεινται στην υπάρχουσα μεθοδολογία του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αναφοράς (IRM) για την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης ή των αποθεμάτων.
Για μεμονωμένες ενέργειες/δεσμεύσεις και συμμετοχές βραβείων, οι υποβολές πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρόκλησης (βλ. Συχνές Ερωτήσεις 1). Για αυτούς, η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και την αξιολόγηση των δράσεων ενθαρρύνεται και αναμένεται έντονα. Μόλις συμφωνηθούν οι στόχοι του πεδίου εφαρμογής της ενδιάμεσης και τελικής αναθεώρησης της Πρόκλησης, τα μέλη θα κληθούν να αναφέρουν από μόνα τους ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο αυτών των ενεργειών, με βάση το εύρος των αναθεωρήσεων.

Χρονολόγια

Οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης θα ακολουθούν τα τακτικά χρονοδιαγράμματα του σχεδίου δράσης. Τα μέλη που έχουν ήδη υποβάλει τα σχέδια δράσης τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο για την τροποποίηση των σχεδίων δράσης τους ή την προσθήκη «δεσμεύσεων πρόκλησης» εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου για αυτά. Τα πρότυπα δεσμεύσεων OGP τόσο για τα εθνικά όσο και για τα τοπικά σχέδια δράσης έχουν τροποποιηθεί για να μπορούν τα μέλη να επισημαίνουν δεσμεύσεις ως συμμετοχές στην Πρόκληση.

Οι αυτόνομες ενέργειες ή δεσμεύσεις μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή, μέσω της φόρμας αυτόνομων δεσμεύσεων (διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά). Η ενδιάμεση και τελική αναθεώρηση της Πρόκλησης συνολικά θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη διεξαγωγή αυτών των αναθεωρήσεων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρόκληση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας συμπερίληψης δεσμεύσεων στα σχέδια δράσης και πολλά άλλα, επισκεφτείτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις για το Open Gov Challenge.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Θυμίζουμε ότι το myota.gr μαζί με την codefactory έχουν δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα Δημοτικού Συμβουλίου για την προτυποποίηση και κατηγοροποίηση των αποφάσεων, την άμεση πρόσβαση και ανάκτιση εγράφων.

και οργάνωσε αντίστοιχη εκδήλωση παρουσίασης ψηφιακών ανοιχτών δεδομένων.