Ειδικό τέλος αποκομιδής για κηπουρικά και ογκώδη στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημέρωσε με ανακοίνωσή τους πολίτες ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2024 (αριθμ. πρωτ. 10159/02.05.2024, ΑΔΑ: ΨΜΛ1ΩΛ1-ΛΩΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ειδικό τέλος αποκομιδής για προϊόντα κηπουρικών εργασιών, ογκωδών αστικών απορριμμάτων και λοιπών ειδικών απορριμμάτων σύμφωνα με την απαιτούμενη χρήση οχημάτων (μονάδα αποκομιδής), ως εξής:
Φορτηγό μικρό 7,5 tn: 50,00€
Φορτηγό μεσαίο (διαξονικό – τριαξονικό): 100,00€
Φορτηγό μεγάλο (νταλίκα με επικαθήμενο): 150,00€
Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης (στην οποία θα επισημαίνονται το ακριβές σημείο, το είδος, ο όγκος κλπ) προς το Δήμο Λαυρεωτικής για την ανάγκη αποκομιδής και απομάκρυνσης προϊόντων κηπουρικών εργασιών, ογκωδών αστικών απορριμμάτων και λοιπών ειδικών απορριμμάτων:
   Στα Γραφεία Πρωτοκόλλου στα Δημοτικά Καταστήματα Κερατέας και Λαυρίου.
   Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
   Μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς
  2292320125 – 2292026941
  2299320213 – 2299042530
 2. Τηλεφωνική ενημέρωση από την υπηρεσία προς τον ενδιαφερόμενο για τον προγραμματισμό της αποκομιδής και το κόστος αυτής.
 3. Προσέλευση ενδιαφερόμενου στο Ταμείο στα Δημοτικά Καταστήματα Κερατέας και Λαυρίου για την καταβολή του αντιτίμου.
 4. Μετά την πληρωμή ακολουθεί η αποκομιδή.

Η αποκομιδή αναφέρει ο Δήμος και απομάκρυνση των προϊόντων κηπουρικών εργασιών, καθαρισμών οικοπέδων, κλαδεμάτων και ογκωδών αστικών και λοιπών ειδικών απορριμμάτων αποτελεί βασικό μέτρο πυροπροστασίας που συμβάλει στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/τ.Β΄/ 09.05.2024).
Επιπλέον, ο έγκαιρος προγραμματισμός και συντονισμός της διαδικασίας αποκομιδής κλαδευτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων μειώνει το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης κλαδιών, κλαδευτικών υπολειμμάτων, σύμμεικτων υλικών, ογκωδών αντικειμένων σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους που μετατρέπονται σε μικρές χωματερές και εστίες μόλυνσης.

Σεβόμαστε τους κανόνες δημόσιας καθαριότητας και υγιεινής και θέλουμε όλους τους πολίτες συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια.