Συνήγορος του Πολίτη: Δεν δικαιούνται τραπεζοκαθίσματα οι καντίνες

Αποδοχή των διαπιστώσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία δραστηριότητας καντίνας

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς σχετικά με τη διαδικασία δημοπρασίας για τροχήλατες καντίνες και για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση των καντινών σε παρόχθια ζώνη λίμνης, προέβη στις ακόλουθες επισημάνσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία:

  • Η λειτουργία των κινητών καντινών ρυθμίζεται από τα νομοθετήματα των συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας και από τις σχετικές διατάξεις προκύπτει ότι οι κινητές καντίνες αποτελούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης στις οποίες δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
  • Περαιτέρω, οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) του 2023 που αφορούν στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης ορίζουν ότι η λειτουργία των καντινών πρέπει να διέπεται από τις προδιαγραφές της Υγειονομικής Διάταξης του 2017 περί της λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται και η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους παραχωρούμενους χώρους. Συνεπώς προκύπτει ότι αν και οι καντίνες θα πρέπει να πληρούν τις προαναφερόμενες υγειονομικές προδιαγραφές, ωστόσο με τις διατάξεις περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, δίδεται σε αυτές η δυνατότητα να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από τις υγειονομικές διατάξεις.Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να λάβει γνώση του θέματος, ενώ ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία να συνεργαστούν και να συντονιστούν για την εναρμόνιση των νομοθετημάτων που ρυθμίζουν παρόμοια αντικείμενα.Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε το σχετικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής με τις παραπάνω διαπιστώσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις δικές του ενέργειες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για τις χρήσεις αιγιαλού. Στο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τις καντίνες (Υγειονομική Διάταξη του 2017), τονίζοντας ότι η δραστηριότητα τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα) λειτουργεί παρασκευάζοντας πρόχειρα γεύματα τα οποία διατίθενται σε περαστικούς και λόγω της ιδιαιτερότητάς της δεν είναι δυνατό να συνδέεται με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλε τα παραπάνω έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και του Συνηγόρου του Πολίτη προς όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες της χώρας για ενημέρωσή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας για τις καντίνες, αποδεχόμενη και ουσιαστικά τις διαπιστώσεις της Αρχής.Επίσης με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιας ζώνης, στις επιτρεπόμενες χρήσεις αναφέρεται η λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες),

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υγειονομικής Διάταξης του 2017,

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

page1image3473984
page1image3486848

χωρίς πλέον να αναφέρεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης για ανάπτυξη

page1image3487040

τραπεζοκαθισμάτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία των καντινών.

Πληροφορίες: 213 1306600

page1image30539776