Χρηματοδοτήσεις Δήμων κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Περιφέρεια Hauts-de-France, EUI Entrusted Entity, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της δεύτερης πρόσκλησης για καινοτόμες δράσεις από το European Urban Initiative (EUI). 22 έργα από όλη την ΕΕ θα δοκιμάσουν νέες λύσεις για τις πράσινες πόλεις, τον βιώσιμο τουρισμό και την αξιοποίηση των ταλέντων σε πόλεις που συρρικνώνονται.

Τα νικητήρια έργα που προέρχονται από 12 διαφορετικά κράτη μέλη θα λάβουν 98 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα υποστηρίξει τη μεταφορά γνώσης και την αναπαραγωγή δοκιμασμένων λύσεων σε άλλες πόλεις της ΕΕ για να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, ειδικά σε πόλεις και περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερο βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιτυχημένες προτάσεις έργων μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι πόλεις που επιλέχθηκαν ως Νέοι Ευρωπαίοι Αγγελιοφόροι Bauhaus θα συμμετάσχουν στις 14 καινοτόμες δράσεις EUI της πρώτης πρόσκλησης για να εμπνεύσουν και να διαδώσουν την καινοτομία για ένα βιώσιμο αστικό μέλλον στην ΕΕ με την υποστήριξη της πολιτικής συνοχής .

Ετσι κλείνει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023. Η δεύτερη πρόσκληση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον από ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας 112 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη της ΕΕ και κινητοποίησε 137 αστικές αρχές.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) είναι ένα βασικό μέσο που υποστηρίζει την ενισχυμένη αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ θα στηρίξουν τις πόλεις της ΕΕ στην υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης τους, με έργα που καλύπτουν την ανταγωνιστικότητα, το πράσινο των πόλεων, την κοινωνική ένταξη, τον πολιτισμό και τη δημογραφία.

Στο πλαίσιο αυτού του πλαισίου της πολιτικής συνοχής, το EUI ενθαρρύνει τις πόλεις να καινοτομούν υποστηρίζοντας τη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση πολύπλευρων αστικών προκλήσεων σχετικών με την ΕΕ, βάσει προσκλήσεων και θεμάτων που ορίζει η Επιτροπή. Τα επιλεγμένα έργα λαμβάνουν έως και 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ το καθένα. Τα αποτελέσματά τους αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης αποδεδειγμένων καινοτομιών στα κύρια προγράμματα της πολιτικής συνοχής στις αστικές περιοχές.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο προσκλήσεις, τον Οκτώβριο του 2022 για την υποστήριξη του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus και τον Μάιο του 2023 με θέμα «Πράσινες πόλεις», «Αειφόρος τουρισμός» και «Αξιοποίηση ταλέντων σε πόλεις που συρρικνώνονται». Με τα 22 νικητήρια έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα, το EUI βασίζεται σε μια συνολική ομάδα 36 καινοτόμων δράσεων σε 16 κράτη μέλη που δεσμεύονται να προσφέρουν τις λύσεις τους για ένα βιώσιμο αστικό μέλλον για την ΕΕ.

Η τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του EUI αξίας 90 εκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησε στις 6 Μαΐου με στόχο την αναζήτηση καινοτόμων έργων με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογία στις πόλεις. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι από πόλεις της ΕΕ καλούνται να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του EUI για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2024.

Το EUI βασίζεται στο Urban Innovative Actions, την πρωτοβουλία της Επιτροπής που ξεκίνησε την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αλλά δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αστική καινοτομία, τη συνάφεια με την πολιτική συνοχής και τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλες πόλεις. Ως σημαντική καινοτομία, ένα μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ σκοπεύει τώρα να υποστηρίξει διακρατικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ωφελούμενων αστικών αρχών και τριών άλλων πόλεων της ΕΕ (δύο από λιγότερο ανεπτυγμένες ή μεταβατικές περιφέρειες). Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσης και να διερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής δοκιμασμένων λύσεων σε άλλα αστικά περιβάλλοντα και σε όλο το χάσμα της καινοτομίας.

Πέρα από την καινοτομία, το EUI υποστηρίζει τις δυνατότητες όλων των αστικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του Urban Agenda για την ΕΕ και του Portico, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας αστικής γνώσης.