Ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο Δήμο Σαρωνικού

Ένα πολύ καλό ξεκίνημα όπως φαίνεται έχει κάνει ο νεότερος δήμαρχος στην Ελλάδα Δημήτρης Παπαχρήστου στο Δήμο Σαρωνικού με αρκετές καινοτομίες και με αναμενώμενη και την έκπληξη βόμβα για την νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης ανοιχτών δεδομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Και αυτή τη φορά το Γραφείο Χορηγιών και Εξεύρεσης Πόρων του Δήμου Σαρωνικού ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Saronikos Synergy. Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν στην δραστηριότητα τους τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες συμβάλλοντας στη βελτίωση ζωής της ευρύτερης κοινωνίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει μία γέφυρα ανάμεσα στον Δήμο και τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς παρέχοντας τους πληροφορίες και επιλογές για συνεργατικές πρωτοβουλίες με άξονες προτεραιότητας την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς πως οι πολίτες ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στη βελτίωση του κοινωνικού συνόλου, είτε αυτές είναι μεγάλες, μεσαίες ή μικρές. Από το 2024 οι μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι εισηγμένες είναι υποχρεωμένες να αποδίδουν μετρήσεις για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους έργο. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε πως αυτό θα επεκταθεί και στις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες εθελοντικά έχουν ήδη εντάξει στο πρόγραμμα τους δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ο Δήμος καλεί τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Saronikos Synergy να αναλάβουν ένα πολύ σημαντικό επιπρόσθετο και συμπληρωματικό ρόλο στο έργο ανασυγκρότησης του Δήμου.

Όραμα μας όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι οι εταιρείες και η κοινωνία να ενωθούν μέσα από αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η κοινωνική δικαιοσύνη οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τις οποίες ενστερνίζεται και πρεσβεύει η νέα Διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού.