Σε ποιο site της Αυτοδιοίκησης παραπέμπει η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Στο myota.gr δύο φορές, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και στην ιστοσελίδα των Δήμων Θεσσαλονίκης και Χανίων παρέπεμψε η νέα βελτιωμένη έκδοση του ChatGPT 4o αναγνώστη που ρώτησε για την υποχρεωτικότητα των δήμων σε σχέση με τα Σχέδια Κινητικότητας, Ανθετικότητας, Σταθμών Φόρτησης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Αστικής Προσβασιμότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ελέγχει καθημερινά με τρισεκατομμύρια παραμέτρους την εγκυρότητα και αρτιότητα των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και με μια τεράστια υπολογιστική ισχύ αντλεί διασταυρωμένες και έγκυρες πληροφορίες και τις μεταδίδει.

Και η Τεχνητή Νοημοσύνη επέλεξε όπως βλέπετε στην φωτογραφία ως πιο έγκυρο και αρτιότερο ελληνικό site Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να συστήσει ως πηγή, το myota.gr.

Κατά τα άλλα, στην ερώτηση «Ποιά σχέδια πρέπει να τρέξουν υποχρεωτικά οι δήμοι για να χρηματοδοτηθούν» η Τεχνητή Νοημοσύνη απάντησε:
Η νομοθεσία που αφορά την χρηματοδότηση των ελληνικών δήμων και την ανάγκη ύπαρξης σχεδίων όπως ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), ΣΑΠ (Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας), ΣΦΗΟ (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) και άλλα, είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Συγκεκριμένα, το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει ρυθμίσεις που απαιτούν από τους δήμους να έχουν εγκεκριμένα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης για να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό επισημαίνεται και από τον Νόμο 4599/2019, ο οποίος καθορίζει ότι οι δήμοι πρέπει να εκπονήσουν ΣΒΑΚ για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για έργα υποδομών αστικών μεταφορών.
Επιπλέον, η Υπουργική Απόφαση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αναφέρει ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν αυτά τα σχέδια για να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση σχετικών έργων.
Αυτά τα σχέδια είναι μέρος των απαιτήσεων που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο στοχεύει στη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη των πόλεων και τη μετάβαση σε πράσινη ενέργεια και υποδομές.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, υπάρχουν διάφορα σχέδια που οι δήμοι πρέπει να εκπονήσουν για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αναλυτικότερα:

 1. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ): Ο Νόμος 4599/2019 και ο Νόμος 4784/2021 καθορίζουν ότι οι δήμοι πρέπει να εκπονήσουν ΣΒΑΚ για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ περιλαμβάνουν στρατηγικά σχέδια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της προώθησης των δημόσιων μεταφορών, της πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας και άλλων μέσων βιώσιμης μετακίνησης. Οι δήμοι που δεν διαθέτουν εγκεκριμένο ΣΒΑΚ δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από προγράμματα που αφορούν τις αστικές μεταφορές.
 2. Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ): Βάσει του Νόμου 4819/2021, οι δήμοι υποχρεούνται να καταρτίσουν ΣΑΠ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αστικές περιοχές. Χωρίς εγκεκριμένο ΣΑΠ, οι δήμοι δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για έργα υποδομών που στοχεύουν στην προσβασιμότητα.
 3. Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ): Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/14090/679, οι δήμοι πρέπει να έχουν σχέδια για τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτά τα σχέδια είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης σχετικών έργων.
  Αυτές οι νομοθεσίες και κανονισμοί έχουν σκοπό να προωθήσουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις γίνονται με τρόπο που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των πόλεων.
  Για την ανάγκη ύπαρξης Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση των ελληνικών δήμων, ο Νόμος και οι σχετικές αποφάσεις προβλέπουν τα εξής:
 4. Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας (Ε.Σ.Α.Α.): Η Ε.Σ.Α.Α. είναι ένα πενταετές σχέδιο που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει ανάλυση στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών. Οι δήμοι υποχρεούνται να έχουν εγκεκριμένο Σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας για να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από τα σχετικά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 5. Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας Δήμων: Οι δήμοι πρέπει να εκπονήσουν και να εγκρίνουν τα δικά τους σχέδια ανθεκτικότητας για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας.

Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των πόλεων απέναντι σε διάφορους κινδύνους και για να μπορέσουν οι δήμοι να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους από τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Λυπάμαι για την προηγούμενη σύγχυση. Ας επικεντρωθούμε στο θέμα της χρηματοδότησης των δήμων και την ανάγκη ύπαρξης Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρήκα:

 1. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ελλάδας για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα και καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση. Οι δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχουν εγκεκριμένα σχέδια ανθεκτικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν ΣΑΑ, ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ, κλπ. Η ύπαρξη αυτών των σχεδίων είναι απαραίτητη για την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης.
 2. Νομοθεσία: Ο νόμος 4599/2019 και οι τροποποιήσεις του, καθώς και άλλες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, καθορίζουν ότι η ύπαρξη και η έγκριση των σχεδίων αυτών είναι προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ειδικά, η Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας (Ε.Σ.Α.Α.) επιβάλλει στους δήμους να εκπονήσουν σχέδια ανθεκτικότητας για να μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση.
 3. Πράσινο Ταμείο: Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτές οι διατάξεις διασφαλίζουν ότι οι δήμοι θα υλοποιήσουν σχέδια που ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στις κλιματικές αλλαγές και άλλες προκλήσεις, καθιστώντας τα έργα τους επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Αν χρειάζεστε ακριβή νομοθετικά κείμενα ή περαιτέρω λεπτομέρειες, μπορώ να αναζητήσω συγκεκριμένους νόμους ή αποφάσεις για να σας παραπέμψω στα ακριβή άρθρα.

Νόμοι και Αποφάσεις που Απαιτούν Σχέδια για Χρηματοδότηση:

 1. Νόμος 4599/2019:
 1. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»:
 1. Υπουργική Απόφαση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ):
 1. Νόμος 4819/2021:

Για να βρείτε ακριβή κείμενα των νόμων και των αποφάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για τους παραπάνω νόμους και αποφάσεις.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με συγκεκριμένα άρθρα ή παραπομπές, παρακαλώ ενημερώστε με!