Νέες χρηματοδοτήσεις για πράσινους δήμους στην Ευρώπη

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Green Deal Funding Alert, του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου που σας κρατά ενήμερους για ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Αυτή η έκδοση προσφέρει την ευκαιρία να συνεισφέρετε σε μια έρευνα για την κυκλική οικονομία σε πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και την ευκαιρία να λάβετε χρηματοδότηση για τοπικά και περιφερειακά έργα σχετικά με την προσαρμογή του κλίματος, τις ανθεκτικές μεταφορές και την έξυπνη κινητικότητα.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να επωφεληθείτε από αυτές τις πρωτοβουλίες!

Έρευνα του ΟΟΣΑ για την κυκλική οικονομία σε δήμους και περιφέρειες στην ΕΕ – Συμπληρώστε την έρευνα:

Είναι ο δήμος ή η περιφέρειά σας ενθουσιώδης για τη στήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην ΕΕ;

Ο ΟΟΣΑ και η Πρωτοβουλία Circular Cities and Regions (CCRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διερευνούν την εξέλιξη της κυκλικής οικονομίας σε δήμους και περιφέρειες της ΕΕ, την εδαφική ανάπτυξη των πολιτικών και σχεδίων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, καθώς και τις προκλήσεις και ευκαιρίες για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας απαντώντας στην έρευνα του ΟΟΣΑ έως τις 21 Ιουνίου 2024 και κερδίζοντας μια καλή φήμη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτηθούν στην εμβληματική έκθεση του ΟΟΣΑ με θέμα «Η κυκλική οικονομία στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ» και οι συνεισφορά σας θα βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων για την επιτάχυνση της μετάβασης της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Δράσης Κυκλικής Οικονομίας Σχέδιο.

Horizon Europe – Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κλιματική προσαρμογή

Στο πλαίσιο της Αποστολής Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες προσκλήσεις για την πύλη χρηματοδότησης και προσφορών της ΕΕ με στόχο να υποστηρίξει τις ιδέες σας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα έργα στοχεύουν να υποστηρίξουν την αποστολή στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού σε μια Ευρώπη ανθεκτική στο κλίμα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των δήμων, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων στην κλιματική αλλαγή. Κάθε έργο θα λάβει επιχορήγηση μεταξύ 2 και 27 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Horizon Europe – Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση για το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο νέες προσκλήσεις για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Horizon Europe για την περίοδο 2023-2024 σχετικά με θέματα δράσης για το κλίμα, ενέργειας και κινητικότητας.

Συνολικά 163,5 εκατομμύρια ευρώ διατεθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων, έξυπνων και ανθεκτικών ερευνητικών έργων στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας.

Κάντε τώρα αίτηση για τις προσκλήσεις που καλύπτουν διατομεακές λύσεις για την κλιματική μετάβαση και τις Ασφαλείς, ανθεκτικές υπηρεσίες μεταφορών και έξυπνης κινητικότητας για επιβάτες και εμπορεύματα.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus – Πρόσκληση για έργα

Το New European Bauhaus, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε απτή αλλαγή επί του πεδίου, δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σε έργα που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό των γειτονιών και τη μετατροπή τους σε όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς γειτονιές . Με συνολικό ποσό 17,8 εκατ. ευρώ, καθένα από τα τρία έργα θα λάβει χρηματοδότηση από 1,8 έως 8 εκατ. ευρώ.

Μάθετε περισσότερα για την πρόσκληση και κατεβάστε τις αιτήσεις εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Επικοινωνήστε με την ομάδα Green Deal στο [email protected]. Θα χαρούν να βοηθήσουν.

Αν χάσατε την Ειδοποίηση Χρηματοδότησης του περασμένου μήνα – μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Μην χάσετε τις μελλοντικές εκδόσεις του Green Deal Funding Alert με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο Green Deal Going Local.

Δείτε και σχετικά άρθρα μας

Χρηματοδοτήσεις Horizon για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας

Χρηματοδοτήσεις Δήμων κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κυκλοφόρησε το Green Deal Funding Alert για χρηματοδοτήσεις δήμων

Χρηματοδοτήσεις Horizon για τον πολιτισμό που αλλάζει τις γειτονιές

Προσκλήσεις για πράσινες χρηματοδοτήσεις σε δήμους