Η Αθήνα τεκμηριώνει την αναστολή του τσιμέντου

Παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας έλαβε απόφαση με ισχυρή νομική επιχειρηματολογία προκειμένου για να μπει στοπ στα κίνητρα αύξησης του ύψους των κτιρίων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
Ο Δήμος Αθηναίων εξασφάλισε γνωμοδότηση από το δικηγορικό γραφείο των Νίκου Αλιβιζάτου – Ελεούσας Κιουσοπούλου, για τις προσβαλλόμενες ως αντισυνταγματικές διατάξεις του ΝΟΚ

Ετσι και ο Δήμος Αθηναίων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δήμων που αντιδρούν απέναντι στις αμφισβητούμενες «αντισυνταγματικές διατάξεις».

Την εισήγηση έκανε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Η εισήγηση περιλαμβάνει μια πλήρη νομική επιχειρηματολογία, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αθηναίων είναι αναγκασμένος να συμμορφώνεται στο δεδικασμένο αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σημειώνεται ότι αφενός μεν οι προσφυγές κατοίκων και Δήμου Αλίμου κατά των «κινήτρων» του ΝΟΚ έχουν γίνει εν μέρει δεκτές από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ –με την υπόθεση να έχει παραπεμφθεί προς τελική κρίση στην Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου–, αφετέρου δε, ειδικά για τον Δήμο Αθηναίων, έχει υπάρξει δεδικασμένο από το 2020 και συγκεκριμένα οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθμόν 705/2020 και 706/2020, καθώς και αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που αφορούσαν το ύψος πολυώροφων οικοδομών στην περιοχή Μακρυγιάννη και ακύρωσαν οικοδομικές άδειες, αποσαφηνίζοντας ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ισχύ οι ειδικές διατάξεις του Β.Δ. 1955 και όχι αυτές του ΝΟΚ.

Το γραφείο Αλιβιζάτου – Κιουσοπούλου επικαλείται την πάγια νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δεν παρέχεται σε κανέναν υπουργό εξουσία «να ερμηνεύει αφηρημένα τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, κατά τρόπο δεσμευτικό» και επιπλέον «κάθε πράξη υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εκφράζεται, κατά τρόπο γενικό, κρίση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής διατάξεως της πολεοδομικής νομοθεσίας […] έχει τον χαρακτήρα εγκυκλίου».
Ακόμα και εάν το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε εκδώσει υπουργική απόφαση (μέσω του υφυπουργού Νικολάου Ταγαρά) στις 30 Ιανουαρίου 2023, υποστηρίζοντας ότι ο ΝΟΚ υπερισχύει του Διατάγματος του 1955

Επομένως, σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο, ο Δήμος Αθηναίων και οι υπηρεσίες του «δεσμεύονται και μάλιστα ευθέως» από το δεδικασμένο της απόφασης 705/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ και «οφείλουν, ως εκ τούτου, να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου από το Β.Δ. 1955 ύψους».

Η παραπάνω γνωμοδότηση έχει γίνει δεκτή από τον Δήμο Αθηναίων και με την εισήγηση που τίθεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προτείνεται:

● η αποκλειστική εφαρμογή του Β.Δ. 1955 ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών, στην βάση της νομολογίας του ΣτΕ, μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα εγκρίνει το υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων,

● η μη έκδοση βεβαιώσεων όρων δόμησης ή προεγκρίσεων δόμησης με ύψη ανώτερα του Β.Δ. 1955, καθώς και η εν γένει αποχή των στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων με ύψος που υπερβαίνει τις προβλέψεις του Διατάγματος,

● η μη χρήση των μπόνους του ΝΟΚ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων μέχρι την τελική κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Μάλιστα, η εισήγηση περιλαμβάνει και μία επισήμανση προς τους ιδιώτες μηχανικούς: όχι μόνο τους καλεί να μην εκδίδουν οικοδομικές άδειες με βάση τα ύψη του ΝΟΚ, αλλά και σε περίπτωση που τις έχουν βγάλει τους καλεί να τις αναθεωρήσουν με βάση το Β.Δ. 1955, ακόμη κι εάν έχουν λάβει από την Υπηρεσία Δόμησης βεβαιώσεις με τις προβλέψεις του ΝΟΚ.