Μέχρι 15 Ιουλίου οι δηλώσεις Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Με έγγραφό του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Νίκος Χατζηεργάτης, για την Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β ́ τρίμηνο του 2024 προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες επισημαίνει τα εξής:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», σας υπενθυμίζουμε ότι ο φορέας σας υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το β ́ τρίμηνο του 2024 μέσω του αρχείου «ARREARS202406_» στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) το αργότερο μέχρι την 15η.07.2024. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Σε περίπτωση που το αρχείο αποσταλεί με e-mail ή μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ, θα απορρίπτεται.
Δεδομένου ότι η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει βασική προτεραιότητα για το σύνολο των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ , παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας προς την κατεύθυνση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών οφειλών σας που τείνουν να καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30η Ιουνίου του 2024.
Το έγγραφο και το αρχείο υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του ΕΔΤ στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm.