30 εκατομμύρια για επισκευές σχολείων

Με την υπογραφή του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών τους κτιρίων.

Η κατανομή του ποσού ανά Δήμο γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%, τον αριθμό των μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70% και ελάχιστο ποσό κατανομής ύψους 3.000,00 €, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021

Δείτε πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε δήμος