Διαβούλευση για την πολιτική της Ευρώπης για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ετοιμάζει γνωμοδότηση με θέμα: «Το μέλλον της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ: ​​ευθυγράμμιση των στόχων μετριασμού και των προκλήσεων προσαρμογής», με επικεφαλής τον εισηγητή Markku MARKKULA, Πρόεδρο της Περιφέρειας του Ελσίνκι.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕτΠ διοργανώνει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 13 Ιουνίου 2024 από τις 14.30 έως τις 16.30 CET. Το προσχέδιο της ατζέντας της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ.

Αυτή η εκδήλωση θα παράσχει στον εισηγητή στοιχεία για την υποστήριξη της προετοιμασίας του σχεδίου γνωμοδότησης. Ο εισηγητής καλεί διάφορους παράγοντες να συζητήσουν σχετικά με αυτές τις κύριες πτυχές:

  • Οι δράσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής της κλιματικής προσαρμογής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εδαφών της ΕΕ από τοπική άποψη.
  • Οι πολιτικές για την επιτάχυνση του συστημικού μετασχηματισμού της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους μετριασμού της χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.
  • Τα μέσα και τα μέτρα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για την πράσινη μετάβαση και τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του κλίματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
  • Πιθανά στρατηγικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την επιτάχυνση βασικών διαδικασιών, όπως η επίτευξη καινοτομιών στην τεχνολογία και οι κοινωνικές καινοτομίες και η αναζωογόνηση των πρακτικών χρηματοδότησης, όλα με στόχο την επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

Η γνωμοδότηση αυτή θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της θέσης της ΕτΠ ενόψει της επόμενης εντολής της ΕΕ, περιγράφοντας τα μακροπρόθεσμα αιτήματα από δήμους και περιφέρειες στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα.

Το ημερολόγιο της γνωμοδότησης έχει ως εξής:

Ανταλλαγή απόψεων στις 25 Ιουνίου στην επιτροπή ENVE

Έγκριση από την επιτροπή ENVE στις 26 Σεπτεμβρίου

Έγκριση από την Ολομέλεια της ΕτΠ στις 20-21 Νοεμβρίου.

Θα βρείτε εδώ το έγγραφο εργασίας που η εμπειρογνώμονας της γνωμοδότησης, καθ. Taina Tukiainen, και ο εισηγητής έχουν ετοιμάσει για να πλαισιώσουν τη συζήτηση. Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε τα στοιχεία για τη γνώμη γραπτώς, προκειμένου να οικοδομήσουμε τη θέση μας σχετικά με τη σχετική συνεχιζόμενη εργασία στους προαναφερθέντες τομείς. Για το σκοπό αυτό, συμπληρώστε την ηλεκτρονική έρευνα εδώ.

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας μέσω αυτού του συνδέσμου. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτή εισήγηση προς εξέταση από τον εισηγητή, παρακαλούμε να την στείλετε στη διεύθυνση [email protected].

Από την γραμματεία της Επιτροπής ENVE