Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. 45120 απόφαση του Αν Υπουργού κ. Θ. Λιβάνιου με θέμα: “Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών”.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ