Τα νέα επιτόκια δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στη Χαλκίδα συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της πολιτικής επιλογής της Διοίκησης να αποκεντρώσει τη λειτουργία της προκειμένου να «ακούσει», να καταγράψει και να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι αλλά και να διαμορφώσει κοινό πλαίσιο θέσεων και διεκδικήσεων ενόψει και του τακτικού συνεδρίου της που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2024 στη Ρόδο.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου γνωστοποίησε την απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στον καθορισμό των επιτοκίων χορήγησης δανείων στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα για όλες τις κατηγορίες δανείων, που θα εγκριθούν έως 31 Δκεκεμβρίου 2024.

Συγκεκριμένα τα επιτόκια επενδυτικών δανείων, ήτοι για έργα, απαλλοτριώσεις, προμήθειες, μελέτες καθορίστηκε στο 4,75.

Το ίδιο, 4,75%, είναι το ύψος των επιτοκίων δανείων εξυγίανσης, δηλαδή για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων με το ΤΠΔ ή με πιστωτικά ιδρύματα Ελλάδας ή εξωτερικού, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού και για εξόφληση οφειλών.

Για δάνεια εξοικονόμησης ενέργειας δεκαετούς διάρκειας, δηλαδή για έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το επιτόκιο καθορίζεται στο 3,78%.

Τέλος τα επιτόκια δανεισμού για τα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Ηλέκτρα 15ετούς διάρκειας το επιτόκιο καθορίζεται στο 3,10%.