Βγήκε απόφαση για τα μισθολόγια των κατασκηνώσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση γι τον καθορισμό για το έτος 2024 των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος των οποίων η λειτουργία ανατίθεται στους ΟΤΑ α’ βαθμού, ως ακολούθως:

 1. Συντονιστής 830,00 ευρώ
 2. Επιμελητής 830,00 ευρώ
 3. Ομαδάρχης 830,00 ευρώ
 4. Ιατρός 1.058,00 ευρώ
 5. Φυσικοθεραπευτής 878,00 ευρώ
 6. Νοσηλευτής 830,00 ευρώ
 7. Φυσικής Αγωγής 830,00 ευρώ
 8. Ειδικός συνεργάτης ψυχαγωγίας 830,00 ευρώ
 9. Ειδικός συνεργάτης χειροτεχνίας 830,00 ευρώ
 10. Διαχειριστής 830,00 ευρώ
 11. Βοηθός Διαχειριστή 830,00 ευρώ
 12. ΔΕ Αποθηκαρίων 830,00 ευρώ
 13. Προσωπικό Εστίασης (μάγειρας) 1.015,00 ευρώ
 14. Προσωπικό Εστίασης (Βοηθός μάγειρα) 830,00 ευρώ
 15. ΔΕ Τεχνικού 830,00 ευρώ
 16. Οδηγός 830,00 ευρώ
 17. Προσωπικό καθαριότητας 830,00 ευρώ
 18. Ναυαγοσώστης 830,00 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας, κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.
Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ