23η Ιουνίου Ημέρα Δημόσιων Υπηρεσιών

Στις 20 Δεκεμβρίου 2002, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την 23η Ιουνίου ως Ημέρα Δημόσιων Υπηρεσιών εγκρίνοντας το ψήφισμα 57/277.
Η Ημέρα Δημόσιας Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών σκοπεύει να αναδείξει την αξία και την αρετή της δημόσιας υπηρεσίας προς την κοινότητα και να επισημάνει τη συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας στη διαδικασία ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας το έργο των δημοσίων υπαλλήλων και ενθαρρύνοντας τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον δημόσιο τομέα. Από την πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων το 2003, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει έναν αυξανόμενο αριθμό υποβολών από όλο τον κόσμο.
Τα Βραβεία Δημόσιας Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών είναι η πιο διάσημη διεθνής αναγνώριση αριστείας στη δημόσια υπηρεσία. Επιβραβεύει τα δημιουργικά επιτεύγματα και τις συνεισφορές των φορέων δημόσιας υπηρεσίας που οδηγούν σε μια πιο αποτελεσματική και ανταποκρινόμενη δημόσια διοίκηση παγκοσμίως. Μέσω ενός ετήσιου διαγωνισμού, τα Βραβεία Δημόσιας Υπηρεσίας του ΟΗΕ προωθούν τον ρόλο, τον επαγγελματισμό και την προβολή της δημόσιας υπηρεσίας.

Για να ενισχύσει την αναγνώριση της Ημέρας και την αξία της δημόσιας υπηρεσίας, τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν το πρόγραμμα των Βραβείων Δημόσιας Υπηρεσίας του ΟΗΕ (UNPSA) το 2003, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2016 για να ευθυγραμμιστεί με την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Το Φόρουμ Δημόσιας Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στη δημόσια διακυβέρνηση. Κάθε χρόνο το UN DESA διοργανώνει το Φόρουμ σε μια χώρα υποδοχής, χρησιμοποιώντας την εκδήλωση για να φιλοξενήσει εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων, την τελετή των βραβείων δημόσιας υπηρεσίας του ΟΗΕ και μια στρογγυλή τράπεζα υπουργών.

Το Φόρουμ Δημόσιας Υπηρεσίας του ΟΗΕ και η τελετή των βραβείων 2024 θα πραγματοποιηθούν στο Incheon της Δημοκρατίας της Κορέας από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2024, με θέμα «Προώθηση της Καινοτομίας εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων: μια προοπτική του δημόσιου τομέα». Το Φόρουμ συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UN DESA) μέσω του Τμήματος Δημόσιων Ιδρυμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (DPIDG) και του Υπουργείου Εσωτερικών και Ασφάλειας της Δημοκρατίας της Κορέας (MOIS).

Στην προσπάθεια για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και καθώς οδεύουμε σε όλο και πιο εύθραυστες και αβέβαιες συνθήκες, οι θεσμοί του δημόσιου τομέα πρέπει να καλλιεργήσουν ενεργά την καινοτομία και να υιοθετήσουν προνοητικές νοοτροπίες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες του 2024 θα επικεντρωθεί στον ρόλο της προώθησης της καινοτομίας και του μετασχηματισμού στο δημόσιο τομέα, με σκοπό την ενίσχυση των σημερινών και μελλοντικών ικανοτήτων των δημόσιων διοικήσεων, ώστε να είναι έτοιμες και πιο προσαρμοστικές, προληπτικές, ευέλικτες, χωρίς αποκλεισμούς με ανταπόκριση στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων εν μέσω σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων.

Το Φόρουμ θα παρέχει μια πλατφόρμα για τους Υπουργούς, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ανώτερου επιπέδου και τους δημόσιους υπαλλήλους για να προβληματιστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επινοήσουν απτές δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας και του μετασχηματισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το Φόρουμ θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία να αναδειχθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα μέσω της Τελετής Βραβείων Δημόσιας Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών το 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα ή τον ιστότοπο του Φόρουμ Δημόσιας Υπηρεσίας του ΟΗΕ για το 2024

Η Ημέρα Δημόσιας Υπηρεσίας της 23ης Ιουνίου εορτάζεται σε όλη την Ευρώπη με ποικίλες δραστηριότητες που αναδεικνύουν την αξία και τη συμβολή των δημόσιων υπηρεσιών στην κοινωνία. Οι δήμοι και οι δημόσιοι οργανισμοί διοργανώνουν εκδηλώσεις για να τιμήσουν τους δημόσιους υπαλλήλους και να προωθήσουν την καριέρα στη δημόσια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εσωτερικές τελετές βραβείων για την αναγνώριση της συνεισφοράς των υπαλλήλων, ενημερωτικές εκδηλώσεις με περίπτερα και παρουσιάσεις, και οργανωμένα forum με ομιλητές. Επιπλέον, πολλοί δήμοι αξιοποιούν αυτήν την ημέρα για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών και να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στον δημόσιο τομέα.

Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα συνδικάτα δημόσιων υπαλλήλων χρησιμοποιούν την ημέρα αυτή για να προβάλλουν αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερους μισθούς και δικαιώματα διαπραγμάτευσης, καθώς και για να τονίσουν τη σημασία της επένδυσης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτή η ημέρα είναι επίσης αφιερωμένη στην ανθεκτικότητα και την καινοτομία στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, όπως φάνηκε κατά την πανδημία COVID-19, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των κοινωνιών.

Η Ημέρα Δημόσιας Υπηρεσίας είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε το σημαντικό έργο που επιτελείται από τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τη σημασία των ισχυρών και αποδοτικών δημόσιων υπηρεσιών.