Επικυρώθηκε ο Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης

Έπειτα από μακρόχρονες διαβουλεύσεις, το Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος ενέκρινε τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης (Nature Restoration Law), βάζοντας τέλος σε μια μακρά και επίπονη νομοθετική διαδικασία που το χαιρέτισαν χιλιάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις παρά το γεγονός ότι υπάρξαν πολλές υποχωρήσεις από τα αρχικά σχέδια.

Ο νόμος στοχεύει να θεσπίσει μέτρα για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και όλων των οικοσυστημάτων που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.

Είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος, σε ολόκληρη την ήπειρο, νόμος του είδους του. Ο νόμος θέτει δεσμευτικούς στόχους και υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν τους φυσικούς οικοτόπους τους – το 80% των οποίων βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση.
Επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
Αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση υγροτόπων, ποταμών, δασών, λιβαδιών, αστικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων – και των ειδών που φιλοξενούν.
Οι στόχοι της είναι η αύξηση της βιοποικιλότητας, καθώς και η αξιοποίηση της δύναμης της φύσης για τον καθαρισμό του νερού και του αέρα μας, τη γονιμοποίηση των καλλιεργειών και τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, ελπίζεται ότι ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης θα βοηθήσει την Ευρώπη να εκπληρώσει τη δέσμευση της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C.

Μετά από μήνες παλινωδιών, κατά τους οποίους η τύχη του Κανονισμού παρέμενε αβέβαιη, η πρόταση νόμου εγκρίθηκε με τη στήριξη είκοσι (20) κρατών μελών της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν το 66,07% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, έπειτα και από τη -θετική- αλλαγή στάσης της Αυστρίας.

Ετσι δικαιώθηκε και η συμμαχία των BirdLife Ευρώπης, ClientEarth, European Environmental Bureau (EEB) και WWF Ευρώπης, που έτρεξαν μια ιδιαίτερα δυναμική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, χάρη στην οποία, μόνο το 2023, συγκεντρώθηκαν πανευρωπαϊκά πάνω από 1 εκ. υπογραφές και εκκλήσεις από πολίτες, επιστήμονες και επιχειρήσεις, καθώς και χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης από οργανώσεις των νέων και της κοινωνίας των πολιτών από πολυάριθμους τομείς.
Και στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση.

Με αυτό το αποτέλεσμα θα μεταβεί η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην επόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP16), θέλοντας να δείξει πως η Ευρώπη είναι πρόθυμη να αναλάβει τον ρόλο της ηγέτιδας δύναμης για την αντιμετώπιση των κρίσεων της βιοποικιλότητας και του κλίματος, ανταποκρινόμενη στις παγκόσμιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ταυτόχρονα, η είδηση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να μην λησμονούν να βάζουν τη βιοποικιλότητα ψηλότερα στην ατζέντα τους.