Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τροποποίηση για την διάνοιξη μονοπατιών

Τροποποιήσεις για την διαδικασία και τους ορισμούς διάνοιξης μονοπατιών επιφέρει η απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/18.1.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β ́ 206)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας.

Η απόφαση ασχολείται με τον διαχωρισμόα σε πεζοπορικά – ορειβατικά μονοπάτια και δασικά ποδηλατικά μονοπάτια, τα μονοπάτια μεγάλων διαδρομών, τα Πρωτεύοντα ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια, την διαμόρφωση χώρων ανάπαυσης τη διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση παλιών ή υφιστάμενων μονοπατιών, και τα τιμολόγια εργασιών.

Δείτε εδώ την απόφαση