2η Συνεδρίαση του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας


Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 διοργανώνεται η 2η Συνεδρίαση του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών και Πειραιώς 144, όπου θα συζητηθεί το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

Της συζήτησης, θα προηγηθεί, ένα εργαστήριο αφιερωμένο στις απαραίτητες επενδύσεις για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Κλιματικής Συνέλευσης Νέων Αθήνας, όπου νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών για τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης και την αύξηση της ανθεκτικότητας της πόλης.

Ο Δήμος Αθηναίων, ξεκίνησε την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία μαζί με πολλούς άλλους δήμους, δημιουργεί μία ενεργειακή κοινότητα και αναπτύσσει συνθήκες συνεργασίας με τους πολίτες, τους νέους της πόλης και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους μέσα από θεσμούς, όπως το Κλιματικό Φόρουμ Αθήνας και η Κλιματική Συνέλευση Νέων Αθήνας.

Παράλληλα, οργανώνει μια σειρά από εξειδικευμένα εργαστήρια σε ειδικά θέματα, όπως η υπερθέρμανση των πόλεων, οι τρόποι ενεργούς συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στην ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη στήριξη της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται ήδη πιλοτικά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για να εφαρμόσουμε σε τοπικό επίπεδο τις καινοτόμες λύσεις, που σχεδιάζουμε για την πόλη μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2η Συνεδρίαση του Κλιματικού Φόρουμ Αθήνας
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024
Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών και Πειραιώς 144
Για την Κλιματική Ουδετερότητα της Αθήνας μέχρι το 2030

Συμμετοχή της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις
09.00-09.30 Εγγραφές
09.30-10.00: Παρουσίαση του πρώτου Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα της Αθήνας
10.00-12.00 Εργαστήριο: “Με ποια χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορούμε να στηρίξουμε τη μετάβαση της Αθήνας στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030;”
Πάνελ (tbc) με εκπροσώπους υπουργείων, περιφέρειας, τραπεζών, ινστιτούτων φορέων, επιμελητηρίων κα
Διάλειμμα: 12.00 – 12.15

2η συνεδρίαση Κλιματικού Φόρουμ (εκπρόσωποι φορέων):
12.15-14.30: Συζητάμε το σχεδιασμό του Δήμου και των φορέων για το πώς μπορούμε από κοινού να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα της πόλης, με στόχο μια πιο πράσινη, ανθεκτική και όμορφη Αθήνα, περισσότερο βιώσιμη οικονομία, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της καινοτομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
14.30-15.30 ελαφρύ γεύμα
15.30-17.30: 2η συνεδρίαση της Κλιματικής Συνέλευσης Νέων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συνομιλεί με τους νέους και τις νέες
Σύντομη παρουσίαση των στόχων του σχεδίου δράσης για την κλιματική ουδετερότητα της Αθήνας αλλά και του προγράμματος Youth Climate Action Fund των Bloomberg Philanthropies
Σχηματισμός ομάδων εργασίας που θα επεξεργαστούν προτάσεις που θα υποβάλλουν στο πλαίσιο του προγράμματος Youth Climate Action Fund των Bloomberg Philanthropies, με στόχο να χρηματοδοτηθούν με μικρά ποσά ιδέες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για υλοποίησή τους από τους νέους και τις νέες (δείτε για τους όρους του διαγωνισμού).
17.30-18.30: Παρουσίαση όλων των σχεδίων που έχουν ετοιμαστεί μέχρι τότε από τους νέους και τις νέες για υποβολή προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του YCAF, σχέδια που θα προκύψουν τόσο μέσα από τις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της Κλιματικής Συνέλευσης Νέων Αθήνας όσο και από άλλες ομάδες που δεν είχαν συμμετάσχει στην Κλιματική Συνέλευση.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν μετά τις 7 Ιουλίου, και με βάση τη βαθμολογία τους, ένας αριθμός από αυτές θα λάβει ποσά από 1.000 – 4.500 ευρώ για την υλοποίησή τους από τους νέους και τις νέες.

Σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα της Αθήνας
Το Σχέδιο Δράσης που θα οδηγήσει στην Κλιματική Ουδετερότητα της Αθήνας (μείωση των εκπομπών της πόλης τουλάχιστον κατά 80%) μέχρι το 2030, προβλέπει από κοινού παρεμβάσεις του Δήμου, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, των φορέων και των πολιτών της πόλης, σε κρίσιμους τομείς, όπως:
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών κτιρίων κατοικιών καθώς και επιχειρήσεων
Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Αναζωογόνηση και πρασίνισμα γειτονιών
Ενίσχυση βιώσιμων μοντέλων κινητικότητας
Μείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων
Ενίσχυση του πράσινου και των φυσικών περιοχών μέσα στην πόλη, αποκατάσταση της φύσης, ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης
Βιώσιμο σύστημα τροφίμων για την Αθήνα
Βιώσιμη οικονομία, έρευνα, κατάρτιση, απασχόληση που θα στηρίξουν τον μετασχηματισμό της πόλης.