Ποιές είναι οι άμεσες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ για τα οικονομικά

Την ζοφερή κατάσταση στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις άμεσες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ, εξέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ κ. Μουράτογλου κατά τη διάρκεια του ΔΣ της Τετάρτης.

Αρχικά ο κ. Μουράτογλου επεσήμανε την τεράστια επιβάρυνση των δήμων από το Τέλος Ταφής. Όπως είναι γνωστό, γίνεται παρακράτηση του τέλους ταφής του 2022 μέσα στο 2024. Έγινε το Νοέμβριο η παρακράτηση του πρώτου εξαμήνου του 2023, 30 Απριλίου έγινε η παρακράτηση του δεύτερου εξαμήνου του 2023 και 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να αποδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024. Όλα αυτά μαζί είπε, επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος και τους ΚΑΠ του 2024.
Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε μια επιπλέον δόση αλλά δεν συνυπολογίστηκε ποτέ το επιπλέον εργοδοτικό κόστος, το οποίο αγγίζει τα 120 ως 130 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στο 2024 και δεν συνυπολογίστηκε ούτε το ενεργειακό κόστος.
Ο κ. Μουράτογλου ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Οικονομικών καταθέτει πρόταση να προχωρήσει η ΚΕΔΕ σε σύνταξη μιας μελέτης σε συνεργασία με το ΙΤΑ για να αποτυπωθεί το ενεργειακό κόστος σε χρήματα ανά δήμο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε και στις συσσωρευμένες δόσεις του 2022 και το 2023 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που λόγω αναστολής πληρωμών μπαίνουν μέσα στο 2024, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει και αύξηση του επιτοκίου λόγο του Euribor καθώς υπάρχουν δήμοι που έχουν δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Για να καλυφθεί όλο αυτό το κόστος, όλων των παραπάνω είπε, χρειάζονται άμεσα δύο ακόμη τακτικές δόσεις μέσα στο 2024.

Πρότεινε δε αυτές οι δόσεις να μην είναι μέσα από τις οριζόντιες γραμμές του Υπουργείου από του ΚΑΠ δηλαδή, αλλά από άλλο λογαριασμό, καθώς και να τροποποιηθεί το πλαφόν των 3,758 δις του άρθρου 44 του νόμου 5079.
Ο κ. Μουράτογλου θύμισε ότι εκτός από τους μνημονιακούς νόμους που υφίστανται ακόμη και επιπλέον του νόμου 5079 υπάρχει και ο νόμος 5047 όπου οι δικαιούχοι δήμοι εισπράττουν το 90%
αυτών που προβλέπονται.
Ζήτησε λοιπόν αναμόρφωση του καλαθιού των ΚΑΠ αφού όπως είπε η απόδοση του 19,2% της φορολογίας φυσικών προσώπων, του 12% του ΦΠΑ και τού 11,3% του ΕΝΦΙΑ είναι μόνο κάτ’ όνομα και οι περικοπές συνεχίζουν να υφίστανται.
Πρότεινε να εμπλουτιστεί το καλάθι στο πλαίσιο της φορολογικής αποκέντρωσης και να συνδεθούν τα έσοδα των δήμων με το ΑΕΠ, με έναν δίκαιο, διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τέλος ο κ. Μουράτογλου παρουσίασε πρόταση της Επιτροπή Οικονομικών για την εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου για την συμβολή των δήμων στην εθνική ανάπτυξη τύπου «Τρίτσης» ή «Θησέας».
Η πρόταση θα παρουσιαστεί και στο Υπουργείο και θα αφορά μια πενταετία με αποπληρωμή δεκαετίας που μπορεί να φτάσει στα 5 δις αφού όπως είπε ο κ. Μουράτογλου οι δήμοι μπορούν να έχουν και ίδια συμμετοχή.

Ο κ. Λιβάνιος παρέπεμψε την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων σε μια κοινή συνάντηση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών και ΚΕΔΕ.