Ενημερωτικά βίντεο για τους/τις Αιρετούς της δημοτικής περιόδου 2024 – 2028

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως εκ των καταστατικών της σκοπών, συνεχίζει την επικοινωνία με το αιρετό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την προαγωγή της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023, διοργανώθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις για τους Νεοεκλεγέντες-εισες Αιρετούς της νέας δημοτικής περιόδου 2024 – 2028. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργήθηκαν τρία βίντεο, προκειμένου να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τους/τις αιρετούς των Δήμων, ώστε να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους πόρους και τις δράσεις στην περιοχή ευθύνης τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Επίσης, αποτελούν ένα χρήσιμο ψηφιακό εγχειρίδιο για τους πολίτες, καθώς μέσω αυτών μπορούν να γνωρίσουν τον ρόλο και τις ευθύνες των αιρετών του Δήμου τους.

Τα βίντεο είναι διαθέσιμα για προβολή στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ,

Προβολή 1ου video

Προβολή 2ου video

Προβολή 3ου video