Προκήρυξη του 50ου Έκτακτου Καταστατικού συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 43 του ισχύοντος Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου 2024 απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 50ο Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εισήγηση για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές.
  2. Ψηφοφορίες για τις Καταστατικές-Οργανωτικές αλλαγές. Τροποποίηση Καταστατικού.

Το 50ο Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENΕS» (Μιχ. Βόδα 4-6 • Αθήνα • Τηλ.: 210 8200700). Θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος καθώς και το αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών του 50ου Έκτακτου Καταστατικού Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης