Βάση Δεδομένων για το δίκτυο δομών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας από την ΕΕΤΑΑ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης υπεγράφη, για την υλοποίηση του Έργου «Υποστήριξη και λειτουργία Βάσης Δεδομένων των ωφελουμένων του δικτύου δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών».

Την Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν, για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Σοφία Ζαχαράκη και για την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μαυρίδης.

Υπενθυμίζουμε ότι, το Δίκτυο Δομών δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα αποσκοπώντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Το δίκτυο δομών περιλαμβάνει: α) 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, είκοσι εννέα (29) εκ των οποίων λειτουργούν με ευθύνη των εκάστοτε Δήμων, δέκα τέσσερα (14) λειτουργούν με ευθύνη του Κέντρου για Θέματα Ισότητας των Φύλων και ένα (1) υπό την επίβλεψη της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., β) 20 Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, 18 εκ των οποίων λειτουργούν με ευθύνη των εκάστοτε Δήμων και δύο (2) που λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γ) την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει δημιουργήσει για λογαριασμό της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. Βάση Δεδομένων, των ωφελούμενων του Δικτύου Δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, στο πλαίσιο τριών (3) Πράξεων με τίτλο “Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στους Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09”, που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”.

Η Βάση Δεδομένων, της οποίας κυρία είναι η Γ.Γ.Ι.Α.Δ., λειτουργεί σε καθημερινή βάση από το 2013 μέχρι και σήμερα. Στόχος της είναι η τήρηση στοιχείων των Δομών του Δικτύου. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν στις εξυπηρετούμενες γυναίκες που απευθύνονται στις Δομές, επεξεργάζονται, αποσκοπώντας τόσο στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας όσο και στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής, από όλες τις Δομές του Δικτύου. Συνεπώς, αποτελεί ένα έγκυρο διαδικτυακό εργαλείο, που μέσω των τεκμηριωμένων στοιχείων που παρέχει στη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και τους εποπτευόμενους φορείς της, συμβάλλει στη διαμόρφωση και χάραξη πολιτικών. Η Βάση Δεδομένων λειτούργησε από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ως πιλοτική εφαρμογή, με εξαιρετικά αποτελέσματα, και συνέχισε να λειτουργεί παρέχοντας στατιστικά στοιχεία αλλά και με αναβαθμίσεις βάσει των αναγκών.

Η Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2024 και έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.